/ / Uzņēmuma likviditāte un maksātspēja: analīzes metodes.

Uzņēmuma likviditāte un maksātspēja: analīzes metodes.

Uzņēmuma likviditāte un maksātspējakas, iespējams, ir vissvarīgākais aspekts, kas tiek pakļauts analīzei finanšu stāvokļa izpētes gaitā. Šajā sakarā mēs apsvērsim galvenās metodes, kā aprēķināt uzņēmuma likviditāti un izdarīt secinājumu par situāciju organizācijā no šī viedokļa.

Kā jūs visticamāk zināt, likviditāteir vispārēja ekonomiskā kategorija un tā ir īpašuma spēja iegūt monetāro formu pēc iespējas ātrāk, nezaudējot vērtību. Tomēr saistībā ar mūsu situāciju uzņēmuma likviditāte nozīmē atbilstību noteikumiem un summām starp saistībām un aktīviem, ko var izmantot, lai atmaksātu šos pienākumus. Uzņēmuma likviditāti un maksātspēju nosaka tikai bilance. Tas, kā arī aprēķina vieglums un būtiska ekonomiskā izteiksme likviditātes analīzi ir viena no vissvarīgākajām finanšu stāvokļa izpētes metodēm.

Parasti, lai novērtētu uzņēmuma likviditāti,pirmkārt, tie aprēķina vairākus likviditātes rādītājus. Šie koeficienti atspoguļo dažu likvīdu aktīvu attiecību pret uzņēmuma īstermiņa parādiem. Saskaņā ar likvīdiem aktīviem šajā gadījumā pilnībā vai daļēji saprot uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus atkarībā no konkrētā koeficienta. Ja mēs atsaucam uz īstermiņa saistībām visu apgrozāmo līdzekļu summu, tad mēs varam noteikt kopējo seguma koeficientu. Tas raksturo apgrozāmo līdzekļu kopējās summas pietiekamību, lai segtu vissteidzamākos parādus. Tajā jābūt pietiekamiem apgrozāmajiem aktīviem, taču tiem nevajadzētu pārsniegt šīs saistības vairāk kā divas reizes. Ja mēs izslēdzam krājumus no aktīvu apjoma (vismazāk likvīdā aktīvu daļa), tad mēs nosaka starpprodukta nodrošinājuma koeficientu, kam jābūt vismaz vienam. Tas parāda iespēju atmaksāt saistības, atgūstot visus debitoru parādus. Ja mēs aprēķinām koeficientu tikai absolūti likvīdiem aktīviem, ti, naudas un likvīdiem finanšu ieguldījumiem, rezultāts būs absolūtais likviditātes rādītājs. Tas raksturo īstermiņa saistību daļu, kuru var atgriezt uzreiz. Šai daļai jābūt vienai ceturtdaļai no šīs daļas.

Cita metode, kas ļauj instalētlikviditāti un maksātspēju, ir veidot īpašu likviditātes bilanci. Šīs metodes būtība ir ārkārtīgi vienkārša, un tā sastāvā ir aktīvu un pasīvu grupēšana vienā un tajā pašā grupu grupā likviditātes un steidzamības dēļ. Pēc grupu veidošanās ir nepieciešams tos salīdzināt pa pāriem. Aktīvu pārākums pār saistībām būs maksājumu pārpalikums, bet otrādi - neizdevīgā situācijā. Absolūtais likviditāte būs situācija, kad pārpalikums tiek novērots visās grupās, izņemot tos, kuriem ir grūti atrast aktīvus un pastāvīgās saistības. Parasti, novērtējot uzņēmumu likviditāti, reālā ekonomika izmanto četru grupu apkopošanu abās pusēs. Attiecībā uz finanšu iestādēm, jo ​​īpaši bankām, šajā gadījumā viss ir daudz sarežģītāk. Fakts ir tāds, ka korespondence starp saistībām un aktīviem bankai ir būtiska termiņu un apjomu ziņā, tādēļ grupas šajā gadījumā ir daudz vairāk.

Ja atklājas kāds vai cita veida analīzeuzņēmumam trūkst likviditātes, tas var izraisīt nespēju atmaksāt savus pienākumus laikā un pilnībā. Šāda situācija var būt bankrotu priekšmets, tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi pieņemt vadības lēmumus, kuru mērķis ir uzlabot uzņēmuma likviditāti un maksātspēju.

Lasīt vairāk: