/ / Ražošanas līdzekļu rentabilitāte - ražošanas efektivitātes rādītājs

Ražošanas aktīvu rentabilitāte - ražošanas efektivitātes rādītājs

Jebkura darba aktivitāte raksturo,ka ar darbaspēka palīdzību tiek radīta viena vai otra ietekme uz darba objektu. Atsaucoties uz uzņēmuma ražošanas aktivitātēm, darba līdzekļu un objektu kopums ir ražošanas aktīvu vērtība. Šī ir tā īpašuma daļa, kas tieši ir iesaistīta ražošanā. Šis iemesls nosaka īpašu nozīmi šīs aktīvu daļas efektivitātes pakāpes noteikšanā.

Vienkāršākais veids ir izmantot vispopulārākoefektivitātes novērtēšanas metode, tāpēc mēs apsvērsim, kā aprēķināt produktīvo aktīvu rentabilitāti. Kopumā rentabilitātes rādītājus nosaka, izmantojot peļņas attiecību pret šo rādītāju, kura rentabilitāte ir jāzina. Attiecībā uz mūsu situāciju ražošanas aktīvu rentabilitāti nosaka, sadalot peļņu no pārdošanas ar vidējām ražošanas aktīvu izmaksām.

Ir nepieciešams precizēt šo rādītāju izvēli. Sāksim ar skaitītāju, kurā mēs izmantojām peļņu no pārdošanas. Protams, mēs varētu iet vienkāršā veidā un izmantot neto peļņu, kā tas ir lielākajā rentabilitātes rādītājā, taču tas nebūtu ļoti pareizi. Fakts ir tāds, ka tīrā peļņā tiek ņemts vērā arī citu darbību finansiālais rezultāts, kurā ražošanas fondi nepiedalās. Bet peļņas rādītājs no pārdošanas tikai raksturo noderīgo efektu, pārdodot iepriekš sagatavotus produktus.

Runājot par saucēju, šeit ir svarīgiizskaidrojiet vidējās vērtības izmantošanu. Šī izvēle ir saistīta ar faktu, ka peļņa uzkrājas visā indikatora periodā, un šajā periodā īpašuma vērtība varētu mainīties. Lai zināmā mērā mazinātu šo izmaiņu ietekmi, aprēķinos izmanto vidējās izmaksas. Šis aprēķins būs visprecīzākais un pareizs, taču tam būs nepieciešama papildu informācija un papildu darbaspēka izmaksas. Ja šāds resurss nav, tad ražošanas aktīvu izmaksas var izmantot perioda beigās, taču tas var samazināt precizitāti.

Kā jau minēts, rentabilitāteražošanas līdzekļi parāda to lietojuma efektivitāti. Attiecībā uz konkrētu skaitlisko vērtību nozīmi tas sastāv no peļņas summas, ko uzskaita katra šīs aktīvu daļas rubļa vērtība. Acīmredzot, jo lielāka šī vērtība, jo efektīvāk tiek izmantoti uzņēmuma resursi.

Tiek pieņemti organizācijas ražošanas fondiiedalot divās pamatā dažādās grupās: pamata un apgrozāmi. Katra no šīm daļām pārstāv attiecīgi darba līdzekļus un priekšmetus. Attiecībā uz šīm daļām jūs varat arī aprēķināt rentabilitāti ar identisku metodi. Ņemiet vērā, ka izmaksām ir arī labāk izmantot perioda vidējo, lai padarītu aprēķinus precīzākus.

Ražošanas līdzekļu rentabilitāte ir nepieciešamane tikai lai noteiktu, bet arī analizētu. Analīzes metodes šajā gadījumā ir līdzīgas citām rentabilitātes rādītājiem. Pietiek analizēt dinamiku indeksa vairākus periodus (turēt horizontālā analīze), un salīdzināt vērtības ar vidējo līmeni uzņēmuma vai ar vienaudžiem. Turklāt jūs varat izmantot faktoru analīzi, kas noteiks šo vai citu izmaiņu cēloņus. Šāda veida analīzi bieži izmanto metodi DuPont speciālistu un attiecīgo formulām, bet nekas neliedz izmantot citas matemātiskos modeļus, kas, jūsuprāt, būs precīzāk atspoguļotu pašreizējo situāciju.

Lasīt vairāk: