/ / Runas kultūra biznesa komunikācijā.

Runas kultūra biznesa komunikācijā.

Informācijas apmaiņas process ir komunikācija. Kultūra nozīmē normas un noteikumus, kas ir noteikti katrā sabiedrībā. Biznesa kultūra ir nepieciešams saziņas līdzeklis uzņēmējdarbības jomā. Runas kultūra biznesa komunikācijā balstās uz iedibinātiem korporatīvās kultūras un nacionālo tradīciju principiem.

Komerciālā, biznesa, politiskāun citām darbības jomām, biznesa tikšanām un sarunām ir svarīga funkcija, tādēļ runas kultūra biznesa komunikācijā ir maznozīmīga. Sarunu procesu psiholoģiju un ētiku izpēta ne tikai atsevišķi pilsoņi, bet arī organizācijas, un speciālistu apmācībā tiek mācīta tehnoloģija sarunu veikšanai. Darījumu tikšanās un sarunas tiek veiktas mutiski, t.i. mutiski, mutiski, tāpēc saziņas dalībnieki uzliek par pienākumu ne tikai izglītot, bet arī zināt runas komunikācijas ētiku. Svarīgi ir žesti, sejas izteiksmes, kas pavada runu, t.i. neverbālā komunikācija. Sarunās ar ārvalstu partneriem, kas pārstāv citas reliģijas un kultūras, vissvarīgāk ir zināt komunikācijas neverbālos aspektus un sekot tiem.

Tiek aplūkota runas kultūra biznesa komunikācijāne tikai kā īpaša uzvedības forma un zīmju sistēmas. Biznesa saruna ietver loģisku, verbālu, neverbālu, kā arī psiholoģisku kultūru. Komunikācijas kultūras pamatā ir savstarpēja cieņa un labvēlība, no šīm īpašībām lielā mērā atkarīgs notiekošo sarunu iznākums.

Uzņēmējdarbības saruna ir informācijas apmaiņa,views nenozīmē vienošanos vai līgumu, kā arī nav saistīti ar lēmumu pieņemšanu nepieciešamo izpildei. Tas var notikt pirms sarunām.

Sarunas ir formālākas procedūras, uz kurām attiecasspecifisks raksturs. Sarunu rezultāts parasti ir parakstīt dokumentus un noteikt savstarpējās saistības. sagatavošanas sarunu laikā, ir svarīgi noteikt savu tēmu, lai atrastu partnerus to īstenošanai, lai saprastu intereses mūsu partneru un to pašu, attīstīt sarunu plānu, izvēlēties deleģēšanu ekspertu, lai atrisinātu organizatoriskās problēmas un izdot nepieciešamos materiālus. Sarunu laikā, kā likums, tas notiek saskaņā ar shēmu: sākums komunikācijas - apmainīties ar informāciju -argumentirovanie, kontrargumentirovanie - izstrādes un apstiprināšanas lēmumu - pabeigšanu sarunu procesā.

Runas kultūra biznesa komunikācijā nodrošinaiespēja noslēgt lielus darījumus un palielināt pašu kapitālu. Ikvienam, kas vēlas uzlabot šo jomu, ir plašas iespējas, jo daudzas biznesa grāmatas ir rakstītas uz uzņēmējdarbības etiķeti, kā arī notiek apmācības un kursi, kas vada iesācējus. Runas paziņojumi biznesa sarunās ir bruĦoti ne tikai ar teorijas zināšanām, bet ar praktiskām iemaĦām, kas nepieciešamas darījumu komunikācijas jomā, atklājot cilvēku mijiedarbības specifiku, izmantojot valodu. Savukārt valoda ir ne tikai cilvēku komunikācijas līdzeklis, bet arī darbojas kā zināšanu un domāšanas rīks. Tāpēc verbālā saziņa biznesa sarunās starp cilvēkiem ir galvenais mehānisms noteikto mērķu sasniegšanai, kas nozīmē psiholoģiski labvēlīgu attieksmi. Efektīva komunikācija ar partneri ir pienākums nodrošināt pozitīvu stāvokli un radīt iespējas turpināt sadarbību, tāpēc sarunu dalībniekiem ir ārkārtīgi svarīgi noņemt negatīvas emocijas un gūt psiholoģisko risinājumu prasmes. Bez konfliktiem brīvu sarunu prasmes, kā rezultātā abpusēji izdevīgi rezultāti ir visaugstākā uzņēmējdarbības komunikācijas skola.

Lasīt vairāk: