/ / Kā ražošanas rentabilitāte parāda inovāciju kvalitāti

Kā ražošanas rentabilitāte parāda inovācijas darbības kvalitāti

Rentabilitāte ir universāla radinieksparametrs, kas raksturo ražošanas, komerciālo vai citu saimniecisko darbību efektivitātes pakāpi, tai skaitā dabas resursu izmantošanas jomā. Visizplatītākā veidā ražošanas rentabilitāte parāda peļņas apjomu, ko uzņēmējs var saņemt vai saņemt par vienu kapitāla vienību. Kad tas ir ņemts vērā, vērtība visu resursu iztērējuši uzņēmumam vai organizācijai, neatkarīgi no to izcelsmes avota resursa. Tas ir pēdējais nosacījums, kas padara rentabilitāti par sarežģītu parametru, kura veidošanās ir atkarīga no daudziem faktoriem.

Klasiskā versija, rentabilitāteražošana ir definēta kā matemātiska vērtība, koeficients, kas atspoguļo bilances peļņas vērtības attiecību pret noteiktu periodu iztērētā kapitāla vērtību. Tādējādi ir loģisks secinājums, ka šis rādītājs netieši ir atkarīgs no citiem ekonomiskās efektivitātes rādītājiem.

Rentabilitātes rādītājs ir sarežģītsietver tādus komponentu parametrus kā produktu rentabilitāte, pārdošana, pamatlīdzekļu un aktīvu rentabilitāte, personāla rentabilitātes rādītāji un citi. Īpašu lomu rentabilitātes noteikšanā spēlē ieguldījumu kapitāls, ko raksturo peļņas attiecība pret vidējo parāda kapitālu noteiktā laika posmā. Tādējādi kopējā ekonomiskā rentabilitāte uzņēmuma, kas darbojas saskaņā ar īstenošanas inovatīvu investīciju projektiem lielā mērā atkarīgs efektivitāti to īstenošanu, jo tas ir, ja, kā parasti, koncentrēta lielāko daļu investīciju kapitāla.

Investīciju projektu efektīva īstenošana daudzos veidosir atkarīgs no inovācijas centra darbības kvalitātes, ko var izveidot kā uzņēmuma autonomu vienību, un pamatojoties uz kādu no esošajiem.

Inovāciju centra panākuminosaka personāla potenciāla pieejamība, kas spēj piedāvāt jaunas radošās idejas un risinājumus, vai arī atrast netradicionālus virzienus jau pazīstamu risinājumu ieviešanai projektu aprakstos.

To radošo ideju izpēte, kas nosakaRažošanas rentabilitāte liecina, ka vairumā gadījumu to avots ir patentu fonds. Veicot patentu izpēte atklāj tendences, pašreizējais līmenis tehnoloģiju, lai izvēlētos daudzsološākajiem izgudrojumus un dizainparaugus, kas var būt par pamatu, izstrādājot konkurētspējīgu produktu vai tehnoloģiju, vai izmantot kā prototipu radot jaunus patentējamus risinājumus ar augstu komerciālo potenciālu.

Svarīgi organizācijāmetodes, lai novērtētu tehnisko un ekonomisko nozīmi tehniskajiem risinājumiem novatorisku projektu atlasei, ņemot vērā to sekmīgu komercializāciju un ražošanas ražošanas rentabilitāti. vai tas parāda to vai nē, inovāciju panākumu faktiskā atkarība no rentabilitātes mūsdienu ekonomikas literatūrā ir diezgan plaši atspoguļota. Par autoru skaits tehnisko risinājumu nozīme ierosināts, lai raksturotu tādus parametrus, kā pakāpi novitāti, dzīvotspējas, ražotspēju, paredzamo ietekmi, īstenošanas noteikumiem un citiem. Katrs no pazīmēm ir pārstāvēta kā scorecard, kas ir, ko ekspertu novērtējumu ar atzīmi. Novērtēt ietekmi izgudrojumu un citiem lēmumiem par to sasniegšanu paredzamo tehniskajiem un ekonomiskajiem rādītājiem, protams, tas ir iespējams ar sarindoti sarakstu rādītāju konkrētam objektam. Tas nozīmē, ka visi šie rādītāji ir praktiski pielīdzināmi tiem, kurus izmanto, lai analizētu saimnieciskās darbības vispārējo efektivitāti. Šajā gadījumā ražošanas rentabilitāte parāda, cik efektīvi tiek izmantots investīciju kapitāls, ko izmanto novatorisku projektu īstenošanai, un to var uzskatīt par sastāvdaļu, kas atspoguļo kopējo rentabilitāti.

Ārvalstu praksē (ASV, Kanādā uc)) plaši izmanto inovāciju sākotnējo novērtējumu, pamatojoties uz daudzkritēriju pieeju. ASV, piemēram, 1988. gadā, pieņēma īpašu likumu par tehnoloģisko atbildību un izveidot valsts pakalpojumu tehnisko novērtējumu inovācijām. tirgus parametri ir galvenie kritēriji, atlases daudzsološu inovāciju: dinamika pieprasījumu par noteiktu produktu, novērtēšanu tirgus risks, konkurences stāvokli, nepieciešamo investīciju un rentabilitāti, kā arī.

Lasīt vairāk: