/ / Pamatlīdzekļu atdeve - to izmantošanas efektivitātes rādītājs

Pamatlīdzekļu rentabilitāte - to izmantošanas efektivitātes rādītājs

Uzņēmuma galvenā darbībavispārīgā gadījumā ir darba process, kas zināmā mērā ietekmē darba priekšmetu ar darba līdzekļiem. Uzņēmuma mērogā šis īpašums veido ražošanas aktīvus. Ir skaidrs, ka šis īpašums ir jāizmanto pēc iespējas efektīvāk. Šīs efektivitātes līmeni var novērtēt, izmantojot rādītājus, kas raksturo līdzekļu rentabilitāti.

Kā jau minēts, ražošanas līdzekļito sastāvs ir neviendabīgs. Šajā sakarā tie ir sadalīti pamata un apgrozāmi. Apskatīsim, kā noteikt pamatlīdzekļu rentabilitāti. Šajā sakarā nav nekas sarežģīts, jo visu rentabilitātes rādītāju aprēķināšanas princips ir vienāds: nosaka peļņas attiecību pret tā rentabilitātes vērtību, kas jānosaka. Attiecīgi šajā konkrētajā gadījumā aprēķinos jāizmanto pamatlīdzekļu vērtība. Ir diezgan skaidrs, ka laika gaitā tas var mainīties. Lai precīzāk ņemtu vērā šīs izmaiņas, ir jāizmanto vidējās izmaksas periodam, par kuru tiek aprēķināta pamatlīdzekļu rentabilitāte.

Attiecībā uz peļņu, tas būtu jāsaka, kaparasti, aprēķinot peļņu no pārdošanas. Šī izvēle ir balstīta uz faktu, ka šāda veida peļņa raksturo rezultātu tikai no pamatdarbības, negaidot citu izdevumu un ienākumu ietekmi.

Pamatlīdzekļu rentabilitāte rāda, ka,cik efektīvi tie tiek izmantoti. Indikatora konkrētā skaitliskā vērtība atspoguļo to, cik peļņas vienības uzrāda katru pamatlīdzekļu vērtību vienību. Acīmredzot, jo augstāks šis rādītājs, jo labāks ir uzņēmums. Tas noved pie regulatīvo vērtību rentabilitātes rādītāju trūkuma.

Attiecībā uz ražošanas līdzekļu otro daļu -apgrozījums - jūs varat arī aprēķināt rentabilitāti. Aprēķina princips ir pilnīgi identisks, tiek izmantota arī peļņa no pārdošanas un šī īpašuma vidējās izmaksas. Arī ekonomiskā nozīme ir līdzīga, un tas, cik lielu peļņu var ieguldīt apgrozāmo līdzekļu fondos.

Arī ražošanas aktīvu kopējā vērtībaTo var vērtēt no viedokļa likviditātes, bet aiztures par to nav jēgas, jo aprēķins ir līdzīgs iepriekšējiem skaitļiem. Vairāk uzmanības jāpievērš visu īpašuma, ti, aktīvu, rentabilitātes noteikšanai. Starpība ir tā, ka peļņu parasti izmanto neto. Tas ir saistīts ar faktu, ka aktīvu apjoms ietver visu īpašumu, ieskaitot to, kas rada citus ienākumus un izdevumus. Dažos gadījumos, jūs varat izpildīt aprēķinu, pamatojoties uz peļņu pirms nodokļiem, kas ļauj vairākas uzskrūvēti rentabilitāti.

Attiecībā uz nākamo analīzipamatlīdzekļu rentabilitāte un visi pārējie līdzīgi rādītāji ir jāņem vērā dinamikā. Tas ļauj mums novērtēt, vai uzņēmuma resursu izmantošanas efektivitāte pieaug, samazinās vai paliek tajā pašā līmenī. Protams, šāda analīze ir nepieciešama, lai aprēķinātu koeficientus vairākus gadus, un pēc tam, lai noteiktu relatīvo un absolūto izmaiņas. Ja ir iespēja un piekļuve informācijai, to var salīdzināt ar līdzīgiem līdzīgu uzņēmumu rādītājiem. Sarežģītāka analīzes metode, bet arī efektīvāka, ir faktoru analīzes veikšana. Izmantojot to, jūs varat noteikt, kas lielā mērā ietekmē izaugsmi vai zemāku rentabilitāti. Nākotnē, pamatojoties uz šīs analīzes rezultātiem, var izdarīt šos vai citus vadības lēmumus.

Lasīt vairāk: