/ / Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze - nepieciešamā procedūra uzņēmuma finansiālā nodrošinājuma saglabāšanai

Uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīze ir nepieciešama procedūra uzņēmuma finansiālā nodrošinājuma saglabāšanai

Kvalitatīvi veikta finanšu un finanšu analīzeUzņēmuma darbības ekonomiskie aspekti palīdz novērtēt veikto darbu un pareizi prognozēt izmaiņas, lai iegūtu vislielāko peļņu. Lai veiktu šādu procedūru, kā uzņēmuma finansiālā stāvokļa analīzi, ir iesaistīts uzņēmuma finanšu vadītājs vai, objektīvāk, attiecīgajā uzņēmumā strādā kvalificēts speciālists. Lai pilnīgi analizētu uzņēmuma finansiālo stāvokli, finanšu vadītājam ir jāizmanto visi uzskaites un statistikas ziņojumi par uzņēmumu pašreizējā laikā un iepriekšējos periodos.

Analīzē ir svarīgi ņemt vērā absolūtos rādītājuspeļņa, relatīvās peļņas rādītāji, finanšu stabilitāte un bilances likviditāte, piesaistītā kapitāla izmantošanas efektivitāte (ja tāda ir). Uzņēmuma finanšu un saimnieciskās darbības padziļināta analīze notiek vairākos posmos. Sākumā lasījums ir pieejama ziņošanas un pēc tam veica rūpīgākas profesionālu veidu analītisko darbību, tie ietver vertikālo analīzes metodi, tendence analīzes metodi, un, visbeidzot, aprēķināt tā saukto koeficientu finanšu analītiķi. Laikā pārskata lasījums pētīta uzņēmuma darbība, tā ir analīze, finanšu stāvokli uzņēmumā, mantiskā stāvokļa, izmantojot ilgtermiņa un īstermiņa ieguldījumiem, avoti, riska kapitālu, komunikāciju ar klientiem un piegādātājiem, finanšu un kredītu uzņēmumiem, padarīja novērtējumu ienākumiem no darbības un pārskata gada peļņas. Uzņēmuma finansiālā stāvokļa horizontālā analīze atspoguļo tendenci izmaiņas ziņojuma pārskata daļā salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksni, pusgadu, mēnesi. Vertikālā analīze attiecas uz atsevišķu atsevišķu rādītāju, piemēram, debitoru parādu, vispārējās aktivitātes īpatnējo svaru novērtējumu. Veicot tendenču analīzi, varat identificēt galvenos uzņēmuma attīstības veidus ziņošanas ziņā. Finanšu stāvokļa precīzāku analīzi iegūst, salīdzinot vairāku gadu darbības rādītājus.

Īpaša nozīme finanšu vadītājam irfinanšu rādītāji, kas ir pamats uzņēmuma darbības analīzei. Ratio parāda īpatsvaru finanšu un, pamatojoties uz konkrētu datu bāzē: bieži standartiem vidējā nozarē, veicot uzņēmuma iepriekšējos gados, dati par citu uzņēmumu darbībā, citiem rādītājiem uzņēmumā. Aprēķini par koeficientiem nav īpaši grūti, bet ļauj izdarīt precīzākus secinājumus un padarīt iespējamu un optimālu varbūtību prognozes, lai noteiktu visvairāk nepilnības uzņēmumā. Vada kvalificētiem vadītājiem analizējot finansiālās un saimnieciskās darbības uzņēmuma - tas nav vienīgais instruments galvas, kas ir balstīta uz rezultātiem varēs izvērtēt uzņēmuma darbību, un kādi pasākumi tās uzlabošanai. Šis dokuments var būt ārējiem lietotājiem - bankām, kas, pamatojoties uz tās rezultātiem padara lēmumu par aizdevumu piešķiršanu, akciju tirgus dalībniekiem, nosakot vērtību uzņēmuma akcijām un investoriem pieņemt lēmumu par to, vai ieguldījumu.

Pārvaldītājam, kas veic analīzi, ir jābūtprasmes un pieredze šāda veida aktivitātes, jo tas ir atbildīgs vadītājam uzņēmuma ierosinātie ieteikumi, lai uzlabotu veiktspēju, datu precizitāti, kas veido "finansiālo tēlu" no uzņēmuma.

Lasīt vairāk: