/ / Organizāciju klasifikācija

Organizāciju klasifikācija

Parunāsim par organizācijām. Precīzāk - mēs uzzināsim, kāda ir organizāciju klasifikācija. Veidlapas ir atkarīgas no mērķiem: asociācija, korporācija un kopiena. Tās var būt gan formālas, gan neoficiālas. Pirmie rodas spontāni, bet pastāv regulāras mijiedarbības starp tās locekļiem. Citām ir juridiskas personas tiesības, tie ir oficiāli reģistrēti un mērķi ir norādīti dokumentos (sastāvs), funkcionēšana ir noteikumos un noteikumos, norādot katra dalībnieka tiesības un pienākumus.

Organizāciju klasifikācija parasti atbilst šādiem kritērijiem:

- īpašumtiesību forma (valsts vai privāta, pašvaldības vai valsts);
- organizatoriskā un juridiskā forma;
- Mērķa mērķis (pakalpojumi, darbs, ražošana);
- ražošanas profils un tā platums;
- raksturs (ražošanas, zinātnes, zinātnes un ražošanas);
- ražošanas posmi, to skaits (vienota vai vairākpakāpju);
- atrašanās vieta (viena teritorija, viens ģeogrāfiskais punkts, vairāki punkti).

Inovatīvo organizāciju klasifikācija, aspekti:

- organizācijas profils;
- organizācijas specializācijas līmenis;
- jauninājumu cikla posmi un to skaits.

Pamatojoties uz šiem aspektiem, novatorisku organizāciju klasifikācija ir sadalīta šādos veidos:

- mārketinga organizācija (tirgus segmentācija, pārdošana, reklāma uc);
- pētniecības centri, pētniecība un attīstība (eksperimentālās darbības, zinātniskās darbības, jauninājumi un aprobācija);
- dizaina organizēšana (projektēšana, paraugu pārbaude uc);
- dizaina un tehnoloģiju organizācija (ražošanas sistēmu izstrāde un ražošana, ņemot vērā resursu patēriņa samazināšanu);
- būvniecības un uzstādīšanas organizēšana (projektēšanas un novērtēšanas dokumentācija un jaunu tehnoloģiju ieviešana);
- uzņēmums, kas sniedz materiālu (efektivitātes analīze un standartizācija);
- uzņēmums (uzņēmums, uzņēmums), lai izstrādātu piedāvātos jaunos produktus ar sērijveida ražošanu un tirdzniecību;
- pakalpojumu organizācija (pakalpojumu kvalitātes vadība);
- remonta organizēšana (uzturēšana saskaņā ar līgumu);
- zinātniskie parki (atrodas netālu lielāko lielo zinātnisko centru).

Ekonomisko organizāciju klasifikācija:

- korporācijas (zinātnisko institūciju un rūpniecības uzņēmumu apvienības, mērķis ir palielināt aktivitāšu efektivitāti);
- finanšu un rūpniecības grupa (organizatoriskā struktūra, apvieno bankas un uzņēmumus, mērķis ir palielināt konkurētspēju);
- turēšana (grupējot vairākus uzņēmumus ar vienu darbību ap vienu, lielāko un spēcīgāko).

Ekonomisko organizāciju klasifikācija: pēc lieluma, īpašuma formas, dalības nozarē, pēc sezonalitātes.

Klasifikācija pēc lieluma:

- liels;
- vidējais;
- maza un mikro.

Organizāciju klasifikācija pēc īpašumtiesību formas:

- grupa;
- privāti;
- noma;
- sabiedrība;
- pašvaldības;
- valsts.

Klasifikācija pēc nozares:

- transports;
- tirdzniecība;
- lauksaimniecības produkti;
- rūpnieciska.

Organizāciju klasifikācija pēc sezonalitātes:

- Sezonas faktori ir uzņēmīgi;
- Sezonas faktori netiek ietekmēti.

Papildus galvenajiem, kas uzskaitīti, ir daudzas citas funkcijas, kuras organizācijas varētu klasificēt.

Sabiedriskās organizācijas apmierina tās locekļu sociālās intereses un vajadzības: blokus, arodbiedrības, politiskās partijas, cilvēktiesību organizācijas.

Vietējās un federālās valdības (amatpersonas) saņēma valdības organizāciju statusu, tās ir noteiktas prezidenta dekrētos un Konstitūcijā.

Tas ir klasifikācija, kas apvieno organizācijas saskaņā ar kopējām, līdzīgām iezīmēm, un tas savukārt ļauj analizēt darbības un regulēt pārvaldību.

Lasīt vairāk: