/ / Veidi, kā uzlabot uzņēmuma efektivitāti

Veidi, kā uzlabot uzņēmuma efektivitāti

Darbības ekonomiskā efektivitāteuzņēmumi - viens no uzņēmuma efektivitātes veidiem, tas atspoguļo iegūtā rezultāta attiecību pret izlietoto materiālu un finanšu resursiem. Šāda veida efektivitāte pirmām kārtām ir atkarīga no racionālas visu veidu resursu izmantošanas ar to struktūru. Šīs attiecības ir galvenokārt saistītas ar pašas ražošanas specifiku, tehnisko aprīkojumu, tehnoloģiju attīstības līmeni, darba organizāciju un intensīvo un plašu ražošanas faktoru attiecību. Struktūras stāvokli spēcīgi ietekmē ārējie faktori, piemēram, resursu tirgi, piedāvājums un pieprasījums pēc konkrēta veida resursiem, resursu cenas utt.

Plānotā vai jau esošā mērīšanas processSaņemtais uzņēmuma efektivitātes līmenis ir saistīts ar kritērija noteikšanu un atbilstošo rādītāju sistēmas veidošanu. Uzņēmuma darbības rādītāji ir sadalīti vairākās grupās:

- vispārējie ražošanas efektivitātes rādītāji;

- rādītāji, kas atspoguļo darba organizācijas un darba efektivitāti;

- rādītāji, kas raksturo produktīvo aktīvu izmantošanas un izplatīšanas pakāpi;

- rādītāji, kas atspoguļo visu finanšu resursu izmantošanas efektivitāti.

Izaugsmes pasākumu un aktivitāšu kopumsuzņēmuma uzņēmuma rūpnieciskās un saimnieciskās darbības efektivitāte uzņēmuma darbības efektivitātes paaugstināšanas veidi. Ražošanas efektivitātes uzlabošanas galvenie veidi ir darba intensitātes samazināšana un darba ražīguma pieaugums. Galvenie veidi arī ir racionāla un ekonomiska resursu un izejvielu izmantošana, kapitāla intensitātes indeksa samazināšanās un uzņēmuma ieguldījumu aktivitātes uzlabošana.

Veiksmes uzlabošanas veidiuzņēmumi nozīmē zinātniskā un tehnoloģiskā progresa ieviešanu uzņēmumā, tostarp revolucionāru ražošanas līdzekļu pārveidošanu, pamatojoties uz jaunākajiem tehnoloģisko un tehnoloģisko sasniegumu zinātnes sasniegumiem. Šādas būtiskas tehnoloģijas izmaiņas, tehnisko, organizatorisko, sociālo un ekonomisko faktoru mobilizācija būtiski palielinās darba ražīguma indeksu.

Veiksmes uzlabošanas veidiuzņēmumi arī paredz izmantot taupīšanas režīmu. Resursu taupīšanas faktoriem jābūt noteicošiem, lai apmierinātu aizvien pieaugošo pieprasījumu pēc degvielām, izejvielām, materiāliem un enerģiju.

Turklāt, kā palielināt efektivitātiuzņēmuma darbības ietver arī pasākumus, lai labāk izplatītu un izmantotu organizācijas galvenos resursus un līdzekļus. Ir ļoti svarīgi pēc iespējas vairāk izmantot uzņēmuma ražošanas potenciālu, lai uzraudzītu ražošanas ritmu un maksimāli izmantotu ražošanas iekārtas. Šo darbību rezultāts būs paātrināta galaproduktu izaugsme, nevajadzīgi neieguldot investīcijas.

Svarīga vieta efektivitātes paaugstināšanaiOrganizatorisko struktūru ieņem organizatoriskie un ekonomiskie faktori. Ir arī nepieciešams attīstīt sociālo infrastruktūru un pārvaldības metodes. Ir nepieciešams uzlabot vadības metodes un formas, plānošanas metodes, stimulēt un veicināt. Īpaša vieta resursu izlietojuma daļu samazināšanā un visas organizācijas ekonomiskās aktivitātes palielināšanā ir pasākumi, lai uzlabotu pārdošanai pārdoto produktu kvalitātes līmeni. Produkta kvalitātes līmenim vajadzētu būt būtiskam faktoram, kas prasa rūpīgu uzraudzību.

Lasīt vairāk: