/ / Tirgus daļa

Tirgus daļa

Kāds ir tirgus? Tā ir sanāksmju vieta piedāvājumam un pieprasījumam. Jaunattīstības valstīs īpaša uzmanība tiek pievērsta mārketinga politikai. Mārketings tieši piedalās tirgus dzīvē, un tā mērķis ir veikt apmaiņu starp pārdevēju un pircēju.

Uzņēmumu skaits, dažādi uzņēmumi un rūpnīcasar katru dienu ievērojami palielinās, viņi visi cenšas uzlabot savu pārdošanas apjomu un ieņemt līderpozīcijas starp citiem konkurējošiem uzņēmumiem. Lai noteiktu, kur atrodas uzņēmums, pamatojoties uz pārdošanas apjomu, ir nepieciešams aprēķināt pārdošanas daļu konkrētā patēriņa sektorā.

Tirgus daļa ir mārketinga rādītājs,ko var izteikt gan dabiskā, gan kvantitatīvā izteiksmē. Uzņēmuma vai uzņēmuma liela tirgus daļas palielināšana ir ļoti svarīga, jo tā ir peļņas un ienākumu pamatelements. Mārketinga uzraudzība ļauj precīzi redzēt priekšstatu par jauna produkta turpmāko pārdošanu.

Turpmāk minētie rādītāji ietekmē tirgus daļas pieaugumu:

- Ir tāda lieta kā tirgus segmentācija.

Tirgus segmentā tas ir sadalīts noteiktospatērētāju kategorijas, kurām raksturīga viena veida produktu iegāde. Uzņēmumi veic tirgus izpēti tirgus jomās, lai vēl vairāk paredzētu klientu reakciju uz jauna produkta izskatu veikalos.

Pārdošanas uzlabošana, jaunu produktu ienākšana patērētāju apgrozībā, uzņēmumi palielina savu pārdošanas apjomu, tādējādi palielinot tirgus daļu šajā mērķa segmentā.

- Arī viens svarīgs faktors irKonkurence, kas būtiski ietekmē tirgus daļas pieaugumu. Uzņēmumu konkurētspēja ir atkarīga no tā, cik profesionāli viņi spēj identificēt patērētāju vajadzības, izstrādāt atbilstošus produktus, izveidot sakarus, izveidot piemērotu cenu slieksni, organizēt pakalpojumu un piegādi.

- Uzņēmuma vadībai vajadzētu veicinātdarbinieku motivācija. Jo efektīvāks ir pārdošanas menedžeris, jo lielāks ir produkcijas pārdošanas rezultāts, un tirgus daļa strauji pieaugs.

- Lielu uzņēmumu vadītāji pievērš lielu uzmanībupozīcijas starptautiskajā tirgū, viņi iegulda milzīgu kapitālu, lai paliktu godājamā vietā. Nodrošiniet nepārtrauktu reklāmas plūsmu, lai paplašinātu un veicinātu sava produkta pasaules tirgus līmeni. Jo augstāks uzņēmums pāriet pasaules skatījumā, jo lielāka tirgus daļa.

Tirgus daļas aprēķināšana un tās pieaugums

Daudzos lielos uzņēmumos ir arīattīstās mārketinga nodaļas. Viņu uzdevums ir noteikt tirgus daļu un palielināt to. Savā darbā viņi izmanto mērķtiecīgu un stratēģisku plānošanu, pamatojoties uz savākto un apstrādāto informāciju.

Tirgus daļa ir vienāda ar esošoreālie pārdevumi kopējā tirgū pārdoto vai kontrolēto preču un pakalpojumu apjomā. Svarīgs kritērijs, lai aprēķinātu tirgus daļu, ir preču un pakalpojumu apjoma noteikšana, ko uzņēmums nodrošina.

Tirgus apjoms ir pārdošanas apjoms, kas uz to tika veikts uz noteiktu laiku.

Eksperti aprēķina produktu apjomu,pieejamo eksportu un importu, iespējamo preču pircēju skaitu, analizēt valsts statistikas datus par dažādām tautsaimniecības nozarēm. Pēc iepriekšminētajām mārketinga analīzēm sākas stratēģiskās plānošanas attīstīšana, lai palielinātu tirgus daļu. Jūsu daļas un jaudas aprēķināšana ir nopietns tirgotāju un pārdošanas menedžeru darbs, jo viena sektora darbs nav iespējams bez otrā. Pieaugoša tirgus daļa rodas tad, kad pircēja un pārdevēja simbiozes ietvaros tiek radīts labākais novatoriskais produkts.

Lasīt vairāk: