/ / Kredītlīgums

Aizdevuma līgums

Kredītiestādes (piemēram, banka) nodrošina
aizņēmējam, kuram ir pienākums atgriezt šos līdzekļus
uzkrātais procents. Aizdevuma līgums atšķiras no tā aizdevuma līguma
kompensācijas bāze. Galvenie šāda līdzekļu piešķiršanas principi
ir atmaksa, samaksa un steidzamība. Puses ir kredītiestāde un aizņēmējs. Vienošanās paredz divpusējas saistības, saskaņā ar kurām kreditora pienākums ir nodrošināt naudu, un aizņēmējs pieņemt un atmaksāt aizdevumu ar procentiem.

Aizdevuma līgums ir aprakstīts 820 rakstosNo Civillikuma. Dokuments ir jāslēdz tikai rakstiskā veidā. Risku šo nosacījumu pārkāpšana nozīmē dokumenta spēkā neesamību. Parasti bankas izmanto tādas līgumu formas, kas nav pakļautas izmaiņām, vienošanās un diskusijām. Persona var pievienoties jau esošajai līguma formai. Turklāt dokumenta forma ir galvenais pušu vienošanās nosacījums, bez kura nav iespējams noslēgt līgumu.

Aizdevuma līgums ir noslēgts arvienošanās par aizdevuma konta atvēršanu, galvojuma līgumu un steidzamu pienākumu. Šajā gadījumā aizņēmējam ir pienākums samaksāt nodevu par barnkovskogo konta apkalpošanu. Gadījumā, ja līgums ietver nosacījumus hipotēku nekustamā īpašuma, tai jābūt notariāli un jāreģistrē saskaņā ar likumu par reģistrāciju tiesībām uz nekustamo īpašumu.

Aizdevuma līgums saskaņā ar Banku likumuaktivitāte, paredz obligātu procentu maksāšanu par līdzekļu piešķiršanu. Procentu atskaitījumu summu regulē vienīgi līgums un tas ir viens no būtiskākajiem nosacījumiem. Svarīgi ir tas, ka procenti tiek uzkrāti no brīža, kad nauda tiek saņemta aizņēmēja kontā, nevis no līguma parakstīšanas brīža.

Aizdevuma līguma saturs ietver noteikumus, kas nodrošina aizdevuma atmaksu vēlu atgriešanās gadījumā. Bankai ir tiesības pieprasīt
no aizņēmēja maksāt par palielinātu procentu unzaudējumus. Aizdevuma piešķiršanas termiņš saglabā aizņēmēja tiesības atteikt kredītu. Lai to izdarītu, viņam jānosūta kredītiestādei atbilstošs paziņojums. Tajā pašā laikā aizņēmējam nav pienākuma sniegt bankai pamatojumu par atteikumu saņemt skaidru naudu.

Aizdevuma līguma izbeigšana ir iespējama, kā araizņēmēja puses, un kredītiestāde. Saskaņā ar Krievijas Federācijas Civilkodeksa 813. pantu bankai ir tiesības prasīt no aizņēmēja pirmstermiņa aizdevuma atmaksu, ja tiek pasliktināti kredītlīguma nosacījumi vai zaudēta drošība. Piešķirot mērķtiecīgu aizdevumu, ja to izmanto nenoteiktiem mērķiem, līgumu var arī izbeigt kredītiestāde.

Sodu piemērošanas pamats var būtkļūt par principāla vai daĜas aizdevuma atmaksas grafika pārkāpumu. Šajā gadījumā banka ir tiesīga pieprasīt atmaksāt visu atlikušo aizdevuma summu kopā ar visiem maksājamiem procentiem.

Krievijas Federācijas tiesību akti skaidri nosaka formuaizdevuma līgums, kas jāsastāda rakstiski. Tomēr tā struktūra nav skaidri izteikta. Aizdevuma līgumā bez kavēšanās ir jāietver aizdevuma noteikumi, līguma priekšmets, pušu tiesības un pienākumi, to juridiskās adreses, paraksti un rekvizīti. Tomēr dažos gadījumos, kad kredītiestādes finanšu interesēs ir paredzēts ņemt vērā liela klienta intereses, aizdevuma līgumu nosacījumus var ievērojami pārskatīt.

Lasīt vairāk: