/ / Ceļu nodoklis

Ceļu nodoklis

Mūsu ātrgaitas laikā cilvēkiem un precēm ir īpaša nozīme. Privātīpašumā tagad ir milzīgs transporta vienību skaits. Ar pilsoņiem, kuri ir reģistrējuši transportlīdzekļus, tiek iekasēts nodoklis - individuāls, obligāts un neatmaksājams maksājums likumā noteiktajā apmērā.

Transporta nodokļa noteikšana

Ceļu nodoklis ir paredzēts visa kopuma uzturēšanaiceļu tīkls. Transporta nodokļa samaksu regulē Krievijas nodokļu kodeksa 28. nodaļa. Nodokļu administrācija reizi gadā pa pastu pa e-pastu paziņo transportlīdzekļa īpašniekam par nodokļa samaksu. Lai gan transportlīdzeklis ir reģistrēts pārbaudes laikā, īpašnieks katru gadu maksā ceļa nodokli vai transporta nodokli. Nodokļu iestādes saņem informāciju no ceļu policijas par transportlīdzekli un tā īpašnieku. Privātpersonām nodokļu maksāšanas termiņš tiek noteikts līdz katra gada 1. decembrim, kas seko beigu periodam. Organizācijām maksājuma periods tiek noteikts līdz 5. februārim pēc nodokļu perioda.

Ceļu nodoklis (tas nozīmē, transports) - reģionālaisnodoklis, summa, kuras apmaksas nosacījumi, ziņošanas veidlapas, ir noteiktas valsts institūcijās, kuras tiek aicinātas izpildīt Konstitūciju un Krievijas Federācijas likumus. Krievijas Federācijas reăioni pārstāv reăionus, republikas, reăionus, autonomos reăionus, federālās nozīmes pilsētas, federācijas autonomos apgabalus. Transporta nodoklis ir nodokļa maksātāja reģistrācijas vietā.

Maskavas transporta nodoklis

Ceļu nodoklis Maskavā tiek ieturēts, pamatojoties uzKrievijas Federācijas nodokļu kodekss, 28. nodaļa un Maskavas likums Nr. 33, 2008. gada 9. jūlijs. Nodokļu maksātāji ir organizācijas Maskavā un personas, kas ir reģistrējušas transportlīdzekļus. Likums attiecas uz personām, kurām transportlīdzekļi tiek nodoti izmantošanai, pamatojoties uz pilnvaru. Nodokļu objekti ir reģistrēti transportlīdzekļi.

Nodokļu bāze

Nodokļu bāzi nosaka:

dzinēja jauda autotransportam ar zirgspēku;

strāvas reaktīvo dzinēju gaisa transports;

bruto tonnāža, kas nepieder ar pašpiedziņas ūdeni, reģistra tonnās

transportlīdzekļa vienības.

Nodokļu periodu nosaka uz vienu gadu.

Maskavas un Maskavas apgabala iedzīvotājiem tiek organizēta bezmaksas juridiska konsultācija.

Saskaņā ar Art.361 Nodokļu kodeksa, ceļu nodokļa likmes ir atkarīgas no motora jaudas. Nodokļu likmes regulē Krievijas Federācijas tiesību subjektu reģioni. Jūs varat paši aprēķināt transporta nodokli, pamatojoties uz nodokļu likmes lielumu un dzinēja jaudu pēc formulas:

Paredzamā summa = nodokļu likmes x apjoms LS

Aprēķinot, jūs varat izmantot īpašu tiešsaistes kalkulatoru.

Pastāv informācija, ka 2012. gadā transporta nodokļa nodokļu likmes nepalielināsies.

Noteikta nodokļu maksātāju kategorija bauda nodokļu priekšrocības kā vienu no nodokļu politikas instrumentiem, vienlaikus īstenojot ekonomiskos un sociālos mērķus.

Ja reģistrācija vai noņemšana no transporta kontalīdzeklis notiek nodokļu gada laikā, nodoklis tiek aprēķināts, ņemot vērā koeficientu, kas izsaka pilnu mēnešu skaita attiecību, kad transportlīdzeklis tika reģistrēts uz nodokļu periodu, kas izteikts kalendāra mēnešos.

Ceļu nodoklis interesē lielu daļu iedzīvotājuKrievija. Dokumentu reģistrēšanas gaitā var rasties liels skaits jautājumu starp transportlīdzekļu īpašniekiem. Pilnu informāciju par nodokļiem var iegūt, izmantojot konsultantu Plus sistēmu, īpašās tīmekļa vietnēs.

Lasīt vairāk: