/ / Valsts ierēdnis, viņa pienākumi, apliecinājums

Valsts ierēdnis, viņa pienākumi, apliecinājums

Valsts ierēdnis ir darbinieks, kas atrodas noteiktā amatā valsts dienestā. Viņš izpilda atbilstošos pienākumus saskaņā ar darba aprakstu.

Valsts ierēdņu pienākumi un pienākumi

Civildienesta ierēdņu pienākumi ir daudzi un viņu pozīcijas nosaka, taču tos var klasificēt kā četras galvenās grupas - profesionāļi, vispārējās amatpersonas, amatpersonas un ierobežojumi.

1 Valsts ierēdnim jānodrošina Satversmes normu ievērošana, pastāvīga konstitucionāla kārtība; uzticīgi pilda pienākumus, kas noteikti viņa amata aprakstā; aizsargāt un ievērot pilsoņu likumīgās intereses un tiesības; Neievērojiet vecāko amatpersonu likumus, rīkojumus un rīkojumus.

2 Ir noteikti oficiāli un profesionāli pienākumi. Valsts ierēdnis saskaņā ar saviem pienākumiem savlaicīgi jāapsver pilsoņu, iestāžu, sabiedrisko apvienību un organizāciju, vietējo varas iestāžu pieteikumi un jāpieņem atbilstoši lēmumi saskaņā ar noteikto kārtību, kas paredzēta reģionālajos un federālajos likumos. Viņa kvalifikācijas līmenis ir jāsaglabā atbilstošā līmenī, lai kvalitatīvi pildītu savus pienākumus, ievērotu darba grafika noteikumus un strādātu ar informāciju oficiālai lietošanai.

3. Valsts ierēdnis nedrīkst atklāt valsts noslēpumus un informāciju, kas saistīta ar pilsoņu godu, cieņu un personīgo dzīvi. Tas ir ierobežojums, bet gan pienākums tajā pašā laikā.

4 Saskaņā ar Konstitūciju noteiktām civildienesta ierēdņu kategorijām tiek uzlikti konkrēti pienākumi noteiktiem amata pienākumiem, kurus nosaka attiecīgi norādījumi. Valsts civildienesta ierēdņi vienlaikus izpilda Konstitūcijā paredzētos civildienestu pienākumus (maksā nodokļus un nodevas, aizsargā valsts īpašumu un dabas resursus, veic militāro dienestu uc).

Ierēdnis ir pilnībā atbildīgs par viņa rīcību. Viņam ir pienākums izpildīt attiecīgo vadītāju rīkojumus, kuri tiek doti viņu pilnvarās. Tajā pašā laikā ierēdnis ir aizliegts veikt nelegālu uzdevumu. Ja tas notiek, viņam rakstiski jāpamato saņemtā instrukcijas prettiesiskums, atsaucoties uz tiesību aktu noteikumiem, kā arī rakstiski apstiprina nepieciešamību izpildīt instrukciju.

Civildienesta ierēdņu sertifikācija

Ierēdnis ir sertificēts, lai noteiktu viņam piederošo amatu.

Viņas laikā viņa tiešais vadītājssniedz atgriezenisko saiti par viņa pienākumu izpildes kvalitāti šajā periodā. Motivētu atbildi papildina informācija par ierēdņa veiktajiem uzdevumiem un sagatavotiem dokumentiem. Atestācija tiek veikta trīs gadus vienu reizi.

Dažreiz tiek veikts ārkārtas novērtējums gadījumos, kad tiek pieņemts lēmums samazināt amata vietu skaitu vai izmaiņas, kas attiecas uz algu nosacījumiem valsts iestādēs.

Valsts ierēdni apliecina speciāli izveidota komisija.

Ja atestācijas prombūtne tiek reģistrēta bez pamatotiem iemesliem vai atteikšanās no tā, viņš tiek uzskatīts par disciplīnas pārkāpumu.

Parasti Komisija pieņem šādus lēmumus:

  • atbilst aizvietotās vietas darbiniecei;
  • ieteicams to iekļaut personāla rezervē, lai aizstātu augstāku vakanci;
  • neatbilst nostājai, kuru tā aizstāj.

Ierēdnis var pārsūdzēt sertifikācijas procedūras rezultātus.

Lasīt vairāk: