/ / Finanšu kontrole un tās nozīmīgā loma valsts institūciju darba koordinēšanā

Finanšu kontrole un tās nozīmīgā loma valsts institūciju darba koordinēšanā

Finanšu kontrole ir procedūra, kuras mērķis irpar visu veidu naudas līdzekļu veidošanas un izmantošanas likumības un lietderības ievērošanu, lai efektīvi veicinātu valsts un tās atsevišķu reģionu ekonomisko un sociālo attīstību.

Šāda veida kontrole ir valsts finansiālās darbības likumības nodrošināšanas garants.

Galvenie finanšu kontroles uzdevumi ir šādi:

- organizāciju vai pilsoņu gan valsts, gan izpildinstitūciju atbilstīgo pienākumu izpildes pārbaude;

- valsts uzņēmumu un organizāciju monetārā resursu pareizas izmantošanas pārbaude;

- pārbaudīto norēķinu un citu veikto finanšu darījumu precizitāti, kā arī atbilstību noteikumiem par naudas glabāšanu;

- iekšējo ražošanas rezervju noteikšana;

- Finanšu disciplīnas pārkāpumu novēršana un novēršana.

Finanšu kontrole ir diezgan efektīvanostiprināt finanšu disciplīnu jebkurai organizācijai, un novērš rašanos dažādiem riskiem, kas ir tieši saistīti ar pārkāpumu piemērojamiem tiesību aktiem. Viņa loma sociāli ekonomiskajiem aspektiem valsts ir izteikts konkrētā procedūrā sanāksmes. Tas, pirmkārt, ir jābūt pietiekami stingru kontroli pār valsts nodokļu iestādēm pār likumības ievērošanu šajā likumā un kārtību finanšu organizācijām un institūcijām. Otrkārt, visas aktivitātes valstij piederošiem uzņēmumiem jābūt ekonomiski pamatotai, un ar palīdzību finanšu kontroli pilnībā pierādījusi efektivitāti un atbilstību esošajiem uzdevumiem valsts.

Finanšu kontrolei vajadzētu būt garantējamamvalsts uzņēmumu un organizāciju finansiālās darbības likumību un lietderību un būt par vienu no saitēm visā finanšu sistēmā. Šāda veida kontrolei būtu jānodrošina ieņēmumu radīšanas savlaicīgums, pilnīgums un pareizība, kā arī izdevumu precizitāte un derīgums. Lai veiksmīga sociālekonomiskā politika un valsts pārvaldes labi funkcionējoša darbība, finanšu kontrolei jābūt efektīvai un iekļaujošai.

Finanšu kontrole Krievijas Federācijā tiek iesniegta kāmehānisms, lai nodrošinātu likumību darbībām pašvaldībām un citām valsts amatpersonām. Galvenā loma kontrolē procesu budžeta kodeksa Krievijas Federācijas piešķirto palātai kontu, kas ir, lai uzraudzītu iekšējo un ārējo parādu valstij, kā arī izpildi federālā budžeta.

Finanšu kontroli var klasificēt pēc tā īstenošanas iemesliem.

Piemēram, atkarībā no ilgumatā var būt provizoriska un aktuāla. Iepriekšējai kontrolei ir svarīga loma finanšu disciplīnas agrīnu pārkāpumu novēršanā vai konstatēšanā, un tā tiek veikta pirms naudas darījumu faktiskās izpildes. Pašreizējā kontrole (ir cits nosaukums - operatīvā) tiek veikta tieši finanšu darījumu laikā, un tās mērķis ir identificēt un novērst visus pārkāpumus šajā valsts uzņēmuma jomā.

Arī finanšu kontrole var būt obligātaun aktīvi. Iespējama klasifikācija atkarībā no kontroles iestāžu saraksta. Šajā gadījumā ir iespējams nošķirt šādus veidus: prezidenta, valsts iestāžu, izpildvaras un vietējās pašpārvaldes, departamentu, revīzijas un sabiedrības kontroli.

Lasīt vairāk: