/ / Uzņēmuma finanšu analīzes metodes - galvenais panākumu veids

Uzņēmuma finanšu analīzes metodes - galvenais panākumu veids

Vārds "analīze" ilgu laiku nāca mūsu dzīvē,kopš Senās Grieķijas dienām. Tas nozīmē konkrēta procesa un fenomena izziņas izpētes metodi, kas pamatojas uz rūpīgu šī procesa sastāvdaļu izpēti.

Finanšu analīzes metodes ir programmadarbības, kuru mērķis ir izpētīt uzņēmuma finansiālo stāvokli, iekšējo un ārējo politiku. Tie ir vērsti uz pašreizējā stāvokļa uzraudzību, nosakot kredīta un ieguldījumu iespējas. Un tie palīdz atbildēt uz jautājumu, cik stabils un ienesīgs bizness darbojas konkrētā laikā.

Savlaicīgi veikt finanšu analīzes metodes un metodesIdentificēt uzņēmuma vājās vietas un stiprās puses. Tas novērš iespējamos ekonomisko problēmu avotus un atklāj jaunus mērķus, kurus uzņēmums var izdarīt likmes nākotnē.

Visas finanšu analīzes metodesuz uzņēmumiem attiecas viens un tas pats mērķis: īsā laikā iegūt ticamu, paplašinātu informāciju par uzņēmuma finansiālo stāvokli. Kā jūs zināt, uzņēmuma ražošanas laikmetā ir sarežģītas problēmas un dažādas strauji mainīgas situācijas. Lai organizētu uzticamu un uzticamu finanšu pārvaldību, jums ir jāapzinās visas lietas, kas notiek uzņēmumā. Tas nozīmē, ka ir jābūt ekspluatācijas datiem: pārdošanas tirgiem, piegādātājiem un konkurentiem, produktu kvalitātei, turpmākiem, daudzsološiem mērķiem. Galvenais šāda darba koordinēšanas jautājums ir finanšu analīze. Tas dod iespēju atbildēt uz visiem aizraujošajiem jautājumiem par naudas plūsmu, vadības kvalitāti un uzņēmuma stāvokli tirgū.

Turklāt finanšu analīzes metodes ar iegūtajiem precīziem un savlaicīgiem rezultātiem ir ļoti nepieciešamas:

- gan finanšu, gan citi vadītāji, lai pareizi un efektīvi novērtētu veiktos pasākumus un pieņemtos lēmumus;

- akcionāriem, dibinātājiem un citiem uzņēmuma īpašniekiem. Atbildēt uz saviem jautājumiem, kas saistīti ar ieguldīto līdzekļu atdošanu vai to zaudējumu iespēju, ar riska iespējamības pakāpi kapitālam;

- ieguldītāji un kreditori, cieši sadarbojoties ar šo uzņēmējdarbības vienību. Apstiprināt ieguldījumu programmas īstenošanu un iespēju aizņemtos līdzekļus atmaksāt;

-kontragentam piegādes interesē savlaicīgi samaksāt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem vai materiāliem.

Finanšu analīzes metodes ietver vairākus posmus:

1 posms. Tās mērķis ir vispārējs iepriekšējs finanšu stāvokļa novērtējums uz noteiktu laiku.

2 posms. Tas ietver pētījumu par finansiālo ilgtspējību un maksātspēju.

3. posms. Izmeklē bilances kredītspēju un likviditāti.

4. posms. Analizē aktīvu apgrozījuma laiku.

5 posms. Tās mērķis ir izpētīt potenciālā bankrota iespējamo stāvokli.

Savā praksē finanšu analīzes metodes pamatojas uz:

-Pirmkārt, salīdzināt pārskata perioda finanšu datus ar pamata vai plānoto periodu.

-In otro vietu, izmantojot grupēšanas tabulas, kas ātri, precīzi sniedz priekšstatu par atsevišķu indikatoru finanšu darbības un parādīt savas attiecības ar citām vērtībām.

Treškārt, metožu aizstāšana. Šī pieeja ziņošanas rādītāju aizstāšanai ar pamatrādītāju ļauj noteikt vienu rādītāju ietekmi uz finanšu stāvokļa kopējiem rezultātiem kopumā.

-Fourth, lai aprēķinātu finanšu rādītājus. Tie ļauj mums atsevišķi parādīt gan pašreizējā finansiālā stāvokļa kvantitatīvo raksturojumu, gan rādītāju ķēdes dinamiku.

Lasīt vairāk: