/ Kādas ir subsīdijas uzņēmējdarbības uzsācējiem?

Kāda ir subsīdija uzņēmēju uzsākšanai?

Pēc ekspertu domām, mūsu valsts valdība cenšas pastāvīgi atbalstīt uzņēmējdarbību, tostarp uzņēmējdarbības uzsācējus.

subsīdijas jaunizveidotajiem uzņēmumiem
Tātad, salīdzinoši nesen likums tika pieņemts,kas noteica šādu jautājumu kā subsīdijas sākuma uzņēmējiem. Ko nozīmē šis dokuments? Zemāk mēs izskatīsim jautājumu vissīkāk.

Pirmkārt, jāatzīmē, ka saskaņā arsākuma uzņēmējs tiek saprasts kā tāds konkrēta mazā biznesa priekšmets, kura tiešā darbība no valsts oficiālās reģistrācijas pirmās dienas līdz pat brīdim nepārsniedz divpadsmit mēnešus.

subsīdijas uzņēmējiem
Parasti atbalsts ir subsīdiju veidā iesācējiemuzņēmēji sniedz reģionālā pašvaldība. Tātad, katru gadu reģionālā budžetā būtu jāparedz līdzekļi, lai nodrošinātu stipendijas topošos uzņēmējus cenšoties kompensēt to tiešo izmaksu organizēšanu savu biznesu. Jāatzīmē, ka visās izmaksās vispirms būtu jānorāda attiecīgais biznesa plāns.

Valsts nodrošina savstarpēju finansiālo stāvokliatbalstu, kompensējot ne vairāk par 70 procentiem (ne vairāk kā 200 000 rubļu) no faktiskajām izmaksām, vienmēr ar bankas pārskaitījumu.

Tātad subsīdijas uzņēmējiem, kas sāk uzņēmējdarbību, attiecas uz šādiem konkrētiem izmaksu veidiem:

  • darījuma objekta īre;
  • iegādāto papildu līdzekļu un materiālu izmaksas;
  • reklāmas izgatavošana un pēc tam izvietošana;
  • programmatūras izmaksas;
  • uzņēmējdarbības veikšanai nepieciešamās atsauces literatūras izmaksas;
  • autortiesību / patentu reģistrācija;
  • visu pakalpojumu izmaksas, lai saņemtu licenci.

mazo uzņēmumu attīstība Krievijā
Lai iegādātos subsīdijas, iesācējiemuzņēmējiem būs jāapkopo noteikta reglamentēta dokumentu pakete un jānosūta atpakaļ attiecīgajai komisijai. Pēdējam jāapsver šis pieteikums un jāpieņem lēmums. Parasti administrācijas vadītājs to ņem. Tad, ja tā ir pozitīva sprieduma, starp administrāciju ciematu un tieši pie darba devēja paraksta līgumu par dotāciju, kas izklāstītas maksimālu detalizācijas force majeure, maksājumu termiņiem, uc

Saskaņā ar speciālistiem šajā jomā,subsīdijas uzņēmējiem faktiski palīdz. Pateicoties šādam neatkarīgam finansiālajam atbalstam, mazais uzņēmums beidzot kļūs produktīvs un rentabls.

Kopumā mazo uzņēmumu attīstība Krievijāpašreizējais moments krasi mainās. Valsts ir mainījusi savu politiku attiecībā uz šo nozari. Tagad pat plānots uzņēmējs ar biznesa plānu un milzīgu vēlmi strādāt var sasniegt nopietnus panākumus tirgū.

Lasīt vairāk: