/ / Politiskās sistēmas reglamentējošā apakšsistēma - kas tas ir?

Politiskās sistēmas normatīvā apakšsistēma - kas tas ir?

Politiskās sistēmas normatīvā apakšsistēmasabiedrība atspoguļo esošo normu un uzvedības noteikumu kopumu, lēmumu pieņemšanas ietekmes instrumentus un politiskās dominēšanas tradīcijas. Saskaņā ar pamatprincipu, šādas normas un rīcības noteikumus pieņem visas politiskās aktivitātes iesaistītās puses. Tādējādi visi dalībnieki a priori piekrīt apstiprinātajiem "spēles noteikumiem", kuri jebkurā konflikta situācijā paliek nemainīgi un tādēļ ir noteikti galvenajos tiesību aktos: konstitūcijā un konstitucionālajos likumos. Likumīgu normu pārskatīšana nozīmē veikt revolūciju - noraidot vecās un pieņemt jaunus tiesiskus, ētiskus, kultūras un reliģiskus uzvedības standartus.

Politiskās sistēmas normatīvā apakšsistēma

Savas pārformatēšanas laikā politiskās sistēmas normatīvā apakšsistēma pārstāj pildīt savas funkcijas, proti:

  • Nodrošināt tiešu sociālo saziņu starpelementi politiskās sistēmas, institūti, sociālās grupas, un elites privātpersonām. Būtu jāsaprot, ka jebkura normatīvā apakšsistēma no politiskās sistēmas, lai gan tas ir reliģisko un ētisko pamatu, tomēr ir pilnīga un pašpietiekama struktūra, kas faktiski nosaka robežas no politiskās struktūras sabiedrībā tiek veidota. Tas bija no tā, kurā attiecības tika nodibinātas starp pakārtoto elementu politiskajā sistēmā ir atkarīga no tā rezultātiem un perspektīvām.
    Sabiedrības politiskās sistēmas normatīvā apakšsistēma
    Piemēram, plaisa starp elites un sabiedrības vērtībām,iestāžu pašpārvalde, iedzīvotāju izolācija no vēlēšanu gribas (izteikta galvenokārt vēlēšanās) draud pārskatīt apstiprinātos normatīvos aktus un prasības. Gadījumā, ja politiskās sistēmas normatīvā apakšsistēma darbojas pareizi un bez redzamām sistēmas nepilnībām, sabiedrības politiskā ēka atšķiras ar žēlastību un vislielāko vienkāršību.
  • Apakšsistēmas funkcionalitāte nosaka principusvisu politiskās sistēmas elementu esamība no vēlēšanu procedūras un birokrātiskā aparāta veidošana uz politisko institūciju standartizētajiem dzīves noteikumiem. Nepārtraukta darbība nozīmē, ka tam ir konsolidēts politiskais modelis. Un otrādi - ja politiskās sistēmas normatīvā apakšsistēma neizdodas, tad tas nozīmē, ka ir laiks veikt dažus pielāgojumus sabiedrības dominējošā politiskā struktūrā.
    Politiskās sistēmas normatīvās apakšsistēmas elementi
  • Savukārt kultūras vērtības apakšsistēmaAtbild par netiešo faktoru funkcionēšanu, kas ietekmē cilvēku uzvedību. Pirmkārt, tas ir jautājums par vēsturiski veidotām morālajām un kultūras vērtībām, kas ir juridisko normu un konstitucionālo tiesību pamatā. Atsevišķi jānorāda darba ētikas normas, tieši tā principi, kas nosaka sabiedrības ekonomiskās un sociālās attīstības perspektīvas.

Tādējādi regulatīvās apakšsistēmas elementipolitiskā sistēma - tās ir tradīcijas, tradīcijas, noteikumi un uzvedības standarti, kā arī likumi un citi tiesību akti, kas reglamentē cilvēku un sociālo kopienu politisko darbību. Politikas dizains nerodas no jauna, tas sakņojas sabiedrības mentalitātē. Tāpēc ne vienmēr kādas sabiedrības daļas pieņemtie politiskie standarti var tikt pārveidoti pavisam citā sabiedrībā. Sistēmas funkcionalitāti šajā ziņā vēsturiski cieš vairākas pilsoņu paaudzes.

Lasīt vairāk: