/ / Valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem Krievijā un ārvalstīs

Valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem Krievijā un ārvalstīs

Ārvalstīs - valsts atbalstsMazie uzņēmumi ir svarīga neatkarīga sociālās un ekonomiskās politikas vadības sistēma. Tas pastāv tāpēc, ka ir radīti labākie apstākļi uzņēmējdarbības attīstībai. Uzņēmējdarbības atbalsta jēdziens ir sabiedrības un visas Eiropas intereses, kas nosaka uzņēmumu mērķus un svarīgus principus.

valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem
Valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem ļauj mums noteikt konkrētas pazīmes, kas ir pieejamas katrā valstī, atsakoties no valsts īpašībām.

1 Tiesību akti, kas nosaka valsts politikas mērķus un reglamentē uzņēmējdarbības atbalsta jautājumus. Turpmāk ir iekļauti arī vadības struktūru uzdevumi un funkcijas, kā arī to ieviešanas mehānisms.

2. Izveidot dažādu līmeņu valsts institūciju attiecības ar asociācijām un arodbiedrībām, kas pauž uzņēmēju intereses, lai ņemtu vērā viņu pozīcijas lēmumu pieņemšanā.

3. Rīcības pienākumu sadalījums starp iestādēm.

4 Valsts atbalstam mazajiem uzņēmumiem ir izveidota specializētu valdības organizāciju un institūciju sistēma, kas nodrošina visu uzdevumu izpildi uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

5. Finansiālais atbalsts: piešķīrumu sadale no valsts budžeta, nodokļu atvieglojumi, kredīta, finanšu, apdrošināšanas iestāžu izveidošana.

valsts mazo uzņēmumu atbalsta programma
Uzņēmumu atbalsts palīdz paātrināt uzņēmumuvalsts ekonomisko attīstību, paaugstināt iedzīvotāju nodarbinātības līmeni un nodrošināt veselīgu konkurētspējīgu vidi. Šajā nolūkā tiek izstrādātas mērķtiecīgas programmas ar pasākumiem, lai atbalstītu uzņēmējdarbību, izmantojot subsīdijas, aizdevumus un ieguvumus.

Valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem Krievijāietver aptuveni 20% aktīvu iedzīvotāju (ekonomiski), kas ir trīs reizes mazāks nekā Rietumeiropas valstīs. Tomēr pašreizējā mazo uzņēmumu forma norāda uz tās labvēlīgo attīstību sabiedriskās ēdināšanas un tirdzniecības jomā. Tas parāda, ka valsts atbalsts ir jūtams galvenajās biznesa nozarēs.

Uzņēmējdarbības attīstības iezīmeKrievija ir lielākā "ēnu" telpas daļa. Tas ir apmēram 40-50% no faktiskā uzņēmuma apgrozījuma. Un tas nozīmē, ka daži no resursiem, kurus varētu izmantot valsts uzdevumu risināšanai, kaut kādā vietā "novieto".

Valsts programma mazo uzņēmumu atbalstam piedāvā dažas atšķirīgas iezīmes.

valsts atbalsts mazajiem uzņēmumiem Krievijā

1. Apvienojot dažādas darbības tajā pašā organizācijā, proti, vienotā produkta attīstības modeļa trūkums.

2. Pašorganizējošās sistēmas attīstība.

3. centieni patstāvīgai darbībai, bet ārvalstu organizācijas galvenokārt strādā franšīzes un apakšlīgumu slēgšanas apstākļos.

Uzņēmējdarbība Krievijā var pastāvēt pakalpojumu nozarē vai sadarbībā ar lielām struktūrām. Šajās jomās ir iespējams īstenot lielu potenciālu.

Lasīt vairāk: