/ / ko pētījums morfoloģijā

kas māca morfoloģiju

Pirms izlemt, kāda morfoloģija tiek pētīta,nepieciešams atzīmēt, ka viņš mācās šajā gramatikas daļā. Tādējādi morfoloģija pēta vārdu kā runas daļu, kā arī tās veidošanās veidus, formas, struktūras un gramatiskās nozīmes, kā arī tās atsevišķās daļas. Piemēram, saskaņā ar krievu valodas noteikumiem vārds var mainīties atkarībā no gadījuma, skaita, dzimšanas un tā tālāk.

Jāuzsver, ka morfoloģija un sintakse kopumā veido gramatiku, tāpēc bieži šis pēdējais termins bieži tiek izmantots kā morfoloģijas sinonīms.

Šajā gramatikas daļā ir divas apakšnomas: morphemics ka pētījumi vārdu, kā arī tās sastāvdaļas un gramatikas semantiku, kas uzskata veidošanos vārdu un to izmaiņām. Tādējādi varam izcelt, ka tā pēta morfoloģiju. Tātad tas definē vārdu kā valodas objektu un apraksta tā iekšējo struktūru. Tādējādi saskaņā ar šīm problēmām šī zinātne apraksta vārda īpašības un tā skaņas sastāvu, kā arī tā gramatisko nozīmi.

Termins "morfoloģija" arī apzīmē valodas daļu,kurā ir valodas vārdu izpratnes un struktūras noteikumi. Piemēram, krievu valoda, kas ir cieši saistīta ar morfoloģijas Krievijas gramatikas, kas izklāstīti attiecīgos noteikumus, ir datu vākšana par visiem spēkā esošajiem noteikumiem veidiem.

Jāatzīmē, ka gramatiskā nozīmevārdi ir viena un tā paša vārda maiņa, kurai ir tāda pati nozīme, kas ir leksiska, bet atšķirīga gramatiska. Piemēram, es eju, iet, iet un iet. Gramatiskā nozīme izpaužas attiecībās ar valodu, un to nozīme var būt vairākas. Piemēram, vārds "live", "elpo", ir beigu "y", kas atspoguļo attiecību darbības uz runātājs vienskaitlī un tagadne. To var arī izteikt ar papildu vārdiem. Piemēram, funnier ir vairāk smieklīgs.

Tādējādi visus konkrētās valodas vārdus var iedalīt klasēs - runas daļās, kas veido morfoloģijas priekšmetu. Tādēļ atbilde uz jautājumu par morfoloģijas studijām ir diezgan vienkārša.

Savukārt runas daļām ir gramatikanozīmē morfoloģiskās īpašības un sintakses lomu teikumā. Tie ir neatkarīgi (lietvārds, īpašības vārds, cipars, vietniekvārds, darbības vārds un adverbs) un pakalpojums (priekšvārdi, daļiņas un apvienības).

Neatkarīgas runas daļas izteikt objektu, tāzīmes, daudzums, darbība un valsts un norāda uz tiem. Viņi mēdz būt gadījumi un konjugāti, un teikumā spēlē gan galveno, gan sekundāro dalībnieku lomu.

Runas pakalpojuma daļas neizsaka objektu,zīmes un darbības, un nedarbojas kā priekšlikuma dalībnieki. Viņi pauž attiecības starp runas daļām, kā arī savieno teikuma daļas un locekļus un sniedz paziņojuma toni.

Jāatzīmē arī, ka kāvalodu, ir vārdu pāreja no vienas runas daļas uz otru. Šajā gadījumā vārda nozīme, tās morfoloģija un sintakse tiek mainīta. Piemēram, vārdam "darbinieks" var būt divas nozīmes un atbildēt uz jautājumu "kas?" Un uz jautājumu "kas?"

Tātad, bieži vien ir pārejas nosaukumsīpašības vārdi un participles ar lietvārdu, divdabis Adjective participles, īpašības vārdi un lietvārdi uz vietniekvārdu un lietvārdu ievešanu apstākļa vārdi.

Tādējādi nav grūti saprast, kas māca morfoloģiju. Vēlreiz ir vērts atcerēties, ka šī gramatikas daļa uzskata vārdu kā runas daļu, kā arī tā formu, struktūru un nozīmi. Kopā ar sintaksi morfoloģija veido gramatiku, kas ir jebkura valodas daļa. Tāpēc tā ir tā neatņemama sastāvdaļa.

Lasīt vairāk: