/ / Personības socioloģija

Personības socioloģija

Personības socioloģija ir socioloģijas joma,kas izskata individuālās mijiedarbības un attiecību veidus, mehānismus, stratēģijas sabiedrībā. personības sociālie zinātnieki pēta struktūru visā sabiedrībā, sociālos un kultūras procesus (kas saistīti ar pielāgošanās procesu sabiedrībā un socializācijas). Arī socioloģija identitāti saprot kā noteiktu orientētu socioloģisko teoriju personības (mentalizing, statusa-lomu, kulturologizirovannye uc).

Personības socioloģijas koncepcija izsaka godīgumuindivīda īpašības un stabilas raksturīgās īpašības: no grupu attiecībām un savienojumu sistēmas, institūcijām un kopienām, no viņa socializācijas un audzināšanas kādā noteiktā kultūrā, no viņa aktivitātes un uzturēšanās īpašā situācijā un sociokultūrvēsturē.

Tiek apskatīta personības veidošanās un veidošanāsdažādās izglītības, socializācijas un audzināšanas koncepcijās. Šīs stratēģijas ir pētījums par personību, kas atšķiras pēc to konceptuālā dizaina un metodisko pamatojumu, veidojās kopumā ar ne-klasiskās (solim neoklasicisma ieskaitot), socioloģisko procesu attīstību, kas ir saistīta ar "Dawn" tēmām socioloģijā un personas jautājumiem.

Persona (persona), tajā pašā laikā ir cita stāvokli sabiedrībā, un tiek lemts secīgi vai vienlaikus izpildot lomu sabiedrībā, zaudējums vai vienas vai otras iegāde.

Izglītības socioloģijas priekšmets, priekšmets un funkcijas.

Izglītības socioloģija kā zinātne ir tās priekšmets un mērķis.

Izglītības socioloģijas priekšmets ir sociālās realitātes joma izglītībā. Un tā priekšmets ir attiecības izglītības jomā.

Vairākas zinātnes studē izglītības sistēmu (filozofija, psiholoģija, socioloģija, pedagoģija). Izpētes objekts visās šajās disciplīnās ir audzināšana.

Izglītība - regulāra un mērķtiecīga ietekme uz indivīda fizisko un garīgo attīstību. Tās mērķis ir sagatavoties kultūras, sociālajai, rūpnieciskajai darbībai.

Funkcijas:

Aprakstošs - tā īstenošana notiek, aprakstot un sistematizējot pētījumu materiālus, kas saņemti saistībā ar izglītību rakstos, grāmatās utt.

Teorētiskā - bagātināšana, pieaugums, socioloģijas zināšanu paplašināšana par tādu sociālo parādību kā audzināšana.

Ideoloģiski - socioloģisko ideju un viedokļu veidošana par izglītību.

Informācija - socioloģiskās informācijas savākšana, sistematizācija, uzkrāšana par izglītības procesa norisi, pārbaudot, vai šīs vai citas metodes un metodes ir efektīvas.

Pārveidošana ir sociālās vadības sistēmas audzināšanas vadības attīstība un dažādas metodes, kā ietekmēt efektīvākas sociālās tehnoloģijas audzināšanā.

Prognoze - sociālās prognozes par iespējamām izmaiņām izglītības procesā un to rezultāti.

Funkcijas kopumā nosaka izglītības socioloģijas sociālo lomu, tās nozīmi un vietu sabiedrībā.

Šī zinātne darbojas ar šādām galvenajām kategorijām: audzināšanas sociālā vide, audzināšanas mikro un makro vide, audzināšanas priekšmeti un priekšmeti, sociālās attiecības, personība un cilvēks.

Biogrāfiskā metode socioloģijā -Multimetodoloģiskā pieeja, kas veido socioloģiju. Šīs metodes mērķis ir izpētīt indivīda individualitātes vēsturi, indivīda subjektīvās reprezentācijas par savu dzīvi un apkārtējo realitāti, kas izpaužas kā indivīda-subjektīva stāstījuma forma. Biogrāfiskās metodes specifika ir tā koncentrēšanās uz organizācijas, grupas (piemēram, ģimenes), indivīda dzīves aspektu subjektīvo interpretāciju.

Lasīt vairāk: