/ / Statistisko hipotēžu pārbaude: vispārējā loģika

Statistisko hipotēžu pārbaude: vispārējā loģika

Hipotēzes - viens no svarīgākajiem attīstības faktoriemzinātne un tehnoloģiskā progresa sasniegšana. Dažādu parādību un faktu novērojumu rezultātā, hipotēze pēc būtības ir teorētiska pieņēmēja. Veicot šo faktu un parādību padziļinātu izpēti, kļūst nepieciešams pārbaudīt hipotētiskus pieņēmumus. Tomēr metodēm, ko izmanto, lai pārbaudītu šādus pieņēmumus, jābūt zinātniskam pamatojumam. Citiem vārdiem sakot, tas ir novērojumu vai pētījumu rezultāts, kas pamatojas uz vispāratzītiem zinātniskiem principiem.

Statistisko hipotēžu pārbaude

Lai noteiktu teorētisko pareizībuPieņēmumi ir hipotēžu statistiskā pārbaude. Šī metode ietver statistikas kritērija izmantošanu, kas iekļaujas vispārējā loģiskajā shēmā, kuras mērķis ir atrast konkrētu funkciju veidu saskaņā ar pētījuma rezultātiem vai novērojumiem (kritisko statistiku). Šis statistisko hipotēžu tests ļauj pieņemt galīgo lēmumu par teorētiskā pieņēmuma pareizību.

Statistikas analīzes process bieži vien irir pievienota nepieciešamība formulēt un pārbaudīt noteiktu teorētisko pieņēmumu par pētītajām populācijām vai neatkarīgu parametru vērtībām. Iepriekš minētā pieņēmuma salīdzinājums ar pieejamo datu paraugu kopā ar aplēsi par iegūto un veikto atvasinājumu uzticamības pakāpi, izmantojot noteiktus statistikas kritērijus, sauc par statistisko hipotēžu testu.

Statistisko hipotēžu pārbaude

Statistikas hipotēzes jāsaprotdažādi teorētiskie pieņēmumi par dažu izlases mainīgo lielumu, kurus var pārbaudīt, raksturu un izplatīšanas parametrus, vadoties pēc nejaušas statistiskas izlases rezultātiem. Citiem vārdiem sakot, statistiskās hipotēzes ir pieņēmumi par vispārējo populāciju īpašībām, kuru pārbaudei var izmantot statistiskā parauga datus. Tādējādi kļūst iespējams pārbaudīt hipotēzi par vispārējā iedzīvotāju vidējā indeksa vienlīdzību un kādu hipotētisku lielumu.

Statistisko hipotēžu pārbaude, kuru nozīmipamatojoties uz pieejamiem statistikas datiem, ir apstiprināt vai noraidīt teorētisku pieņēmumu ar minimālu kļūdu vai kļūdu iespējamību, ir pietiekami efektīva un pieprasīta pēc zinātniskās izpētes metodes. Hipotēzes tiek pārbaudītas saskaņā ar stingri noteiktiem noteikumiem.

Hipotēzes testēšana

Vienmēr atcerieties, ka pārbaudestatistiskās hipotēzes ir varbūtības raksturs. Izmantojot šo metodi, digitālajā (procentos) izteiksmē ir iespējams noteikt nepareiza lēmuma vai nepatiesa secinājuma varbūtību no fenomena vai notikuma statistiskā pētījuma rezultātu interpretācijas. Ja kļūdu vai kļūdu iespējamība ir nenozīmīga, faktu vai parādību pētījumā aprēķinātās statistiskās likumsakarības var izmantot praktiskiem mērķiem ar nelielu kļūdu risku.

Lasīt vairāk: