/ / Ģeogrāfiskais determinisms

Ģeogrāfiskais determinisms

Terminam "determinisms" ir latīņu valodaizcelsme: "determinatio" nozīmē "kondicionēšana", "definīcija". Izmantojot šo vārdu, parasti tas nozīmē, ka daži var sākt definēt citus. Tādējādi, piemēram, loģiskajā teorijā esošās aksiomas nosaka iegūtās teorēmas. Vai, piemēram, cēloņi spēj noteikt sekas, kas rodas no tiem. No šī viedokļa pastāv cieša saikne ar kondicionēšanu ar dažādiem attaisnojumiem. Pastāv dažādi determinisma veidi: stingrs, varbūtējais, galīgais un citi.

Daudzi domātāji vienā vai otrā formāietekme vides faktoru par dzīves gaitā sabiedrībā. Šajā gadījumā determinisms filozofijā izstrādāta pārejas sociālās un filozofiskās domas par salīdzinājumu dabas un sabiedrības globālā nozīmē izpētīt sekas noteiktiem vides faktoriem (reljefs, dabas resursiem, klimata un citas lietas), uz dažām parādībām un procesiem sabiedrībā (politisko struktūru, darbības spēki, iedzīvotāju skaita pieaugums utt.).

Atspoguļojot vides faktoru nozīmi, domātājināca pie diviem loģiskiem galējībām. Viens no tiem ir mehāniskais ģeogrāfiskais determinisms. Pēc viņa teiktā, visas cilvēku darbības ir saistītas tikai ar viņu dabisko vidi. Otrais ekstrēms ir absolūti kultūras determinisms. Šajā gadījumā tika uzsvērts, ka vides uztveri kā tādu, kā arī tās nozīmi sabiedrībā nosaka tikai kultūra. Tādējādi cilvēka darbības skaidrojumam vajadzētu būt tikai kulturoloģiskai. Tomēr tas neņēma vērā faktu, ka kultūras iespējas ir atkarīgas arī no dabas apstākļiem.

Ģeogrāfiskais determinisms ir plaši atzīts ar19. gadsimta otrās puses sākums. Teorijas prototips bija Darvinamā dabiskās atlases doktrīna. Ģeogrāfiskais determinisms šajā laikmetā bija diezgan skaidri pamatots no dabas zinātnes viedokļa. Viens no pozitīvajiem teorijas attīstības momentiem šajā periodā bija uzmanība cilvēka ekoloģijai un iedzīvotāju izplatībai teritorijā. Šajā rakstā daži autori redz mūsdienu zinātnes aizsākumus - sociālo ekoloģiju.

Ģeogrāfiskais determinisms bija plaši izplatīts unpateicoties teiciens Mechnikov. Rakstiskais domātājs, prezentējot viņa vēsturiski aizsprieduma pamatprincipus, galvenokārt pievērsās jautājumam par cilvēka brīvību, jo pēc viņa domām tas nosaka cilvēciskās civilizācijas raksturu.

Daudzas idejas, ko izteicis Mechnikov, ir saskaņotas arMarksa idejas. Pēdējais uzskatīja, ka kapitāla dzimtene ir mērena, nevis tropiskā jostas daļa, un dabiskais darba dalījums pamatojas uz augsnes un dabīgo produktu daudzveidības atšķirību, nevis uz absolūto zemes auglību. Tajā pašā laikā Marks ticēja, ka dabas apstākļi ir tikai iespēja iegūt pārpalikumu, nevis radīt to pašu. Tādējādi saskaņā ar Marksa koncepciju dabas apstākļi bija saistīti ar materiālu ražošanu, un šo apstākļu ietekme uz cilvēku darbībām tika izskatīta ražošanas procesa prismā.

Atgriežoties vēsturiski teorijā par Mechnikovu,jāatzīmē, ka domātājs tiek uzskatīts liels upe galvenais faktors parādīšanos ļoti deterministisko un tālāku attīstību civilizācijas. Domātājs rakstīja, ka dažādās kultūrās ir bijis lielas atšķirības dēļ atsevišķi viena no otras.

Veicot senās kultūras salīdzinošo analīziAustrumos un rietumos, Mechnikovs nonāca pie secinājuma, ka Rietumi visās jomās ir pārāka par austrumiem. Tas, saskaņā ar domātāju, bija saistīts ar rietumu teritoriju ģeogrāfiskajām priekšrocībām.

Lasīt vairāk: