/ / Psiholoģijas pamatmetodes kā cilvēka izziņas līdzeklis

Psiholoģijas pamatmetodes kā cilvēka izziņas līdzeklis

Psiholoģija ir zinātne, kas studē psihiskoprocesi un uzvedības atbildes cilvēkiem. Cilvēka psiholoģijas pētījums, tāpat kā jebkura cita zinātne, sākas ar uzdevumu, mērķu un metožu pārbaudi. Savā attīstībā psiholoģija, citādi pazīstama kā dvēseles zinātne, ir izgājusi vairākus posmus. Pirmo reizi cilvēka garīgo sastāvdaļu runāja piektajā gadsimtā pirms mūsu ēras. Šajā laika periodā cilvēku pamatjēdzieni par dvēseli tika balstīti uz daudzām leģendām un mītiem, senajiem uzskatiem un leģendām. Psiholoģijas attīstības otrā posma laiks ir 5.-6. Gadsimts AD. Savukārt psiholoģijas zinātne kā tāda vēl nebija, visas pārdomas par cilvēka dvēseli bija daļa no vispārējās filozofijas. Ilgs laiks pagāja, pirms psiholoģija sāka runāt par atsevišķu zinātni mūsdienu izpratnē. Tas notika tikai 18. gs. Beigās. Tad tas kļuva par vienu no galvenajiem tematiem daudzās Eiropas universitātēs.

Katrai zinātnei ir savi mērķi un uzdevumi, kuru sasniegšana ir iespējama, pateicoties tam izmantotajām metodēm. Psiholoģijas pamatmetodes Vai ir kādi līdzekļi, ar kuru palīdzībupsihologi apkopo ticamus datus, kas nepieciešami fundamentālo zinātnisko teoriju veidošanai un zinātnes attīstībai kopumā. Par nenozīmīgu pastāvēšanas laiku kā atsevišķu zināšanu jomu dvēseles zinātne ir uzkrājusi pietiekami daudz savu metožu. Galvenie ir:

  • novērošana;
  • eksperiments;
  • apsekojums;
  • saruna;
  • aptaujas

Psiholoģijas novērošanas metode irīpaši novērošanas objekta uztvere ar sekojošu uzvedības reakciju reģistrāciju. Plašākā vārda izpratnē novērojums ir cilvēka uztvere un iemiesojums, kas to ieskauj. Speciālista pētījuma objekti, izmantojot šo psiholoģisko metodi, var būt: objekta runas saturs, tā intensitāte, ilgums, tam pievienoto emociju izplatība, kustības. Novērojumu parasti veic vai nu pats novērotājs (psihologs) vai īpašs aprīkojums (videokamera, audio aparatūra utt.).

Eksperiments (no latīņu valodas - "pieredze", "izmēģinājums")ir psiholoģijas metode, kas ļauj izsekot subjekta uzvedību mākslīgi izveidotā, bet tuvu realitātes situācijai. Eksperimenta veikšana ļauj mums pilnībā novērtēt esošās problēmas apjomu, kā arī jau paveikto darbu. Piemēram, psihologs strādā ar pacientu, kurš cieš no zirnekļu bailēm. Darba pēdējā posmā psihologs var veikt eksperimentu, kurā pacientam tiks lūgts tuvināties akvārijam, kurā ir kukainis, kas agrāk viņam radīja šausmu. Saskaņā ar pacienta reakciju, ir iespējams novērtēt, cik veiksmīgi tika veikta ārstēšana, un vai šajā gadījumā ir pozitīva ietekme.

Parasti ir psiholoģijas pamatmetodesto priekšrocības un trūkumi. Piemēram, novērošana ir tikai pasīva kontemplatīva. Pētnieks ievēro subjekta parasto darbību, bet tajā nevar izdarīt nepieciešamās izmaiņas. Ja mākslīgas situācijas radīšana ir nepieciešama, pētnieks izmanto šādu metodi kā eksperimentu, kam ir lielas priekšrocības salīdzinājumā ar novērojumiem.

Saruna ir sava veida verbāla komunikācija starppētnieks un priekšmeti (psihologs un pacienta), kurā pētnieks cenšas iegūt tik daudz būtisku informāciju par testu. Šī zinātniskā metode tiek plaši izmantota sākotnējā fāzē pētījuma, un ievada novērojumu vai eksperimentu.

Aptauja ir mijiedarbības veids starppētnieks un priekšmets, kas tiek veikts, formulējot nepieciešamos jautājumus un iegūstot atbildes no tēmas. Aptauja ir divu pētījuma dalībnieku (psihologs, pacients) mijiedarbības veids, kurā parasti tiek piedāvāts atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. Šādām psiholoģijas pamatmetodēm, piemēram, aptaujai un aptaujai, var būt kopīgas iezīmes. Intervija ar speciālistu parasti tiek veikta mutiski, aptauja ir rakstiska aptauja, kurā priekšmetam tiek piedāvātas vairākas atbildes iespējas. Tādējādi jautājumi var būt pilnīgi identiski, neatkarīgi no tā, kādā veidā tie tiek uzrādīti pacientam - mutiski vai rakstiski.

Visām psiholoģijas pamatmetodei ir tuvusavstarpēji un var izmantot gan atsevišķi, gan kopā. Kāda konkrētā mācību metode būs noderīga katrā atsevišķā gadījumā, pats pētnieks nolemj.

Šodien zinātnes par dvēseles sasniegtmērķiem var izmantot mūsdienu psiholoģijas metodes, kuru klasifikācija liecina par dažādiem zinātniekiem. Piemēram, vairāku psiholoģijas mācību grāmatu autoru metožu klasifikācija V. Druzhinin satur tikai trīs pamatmetodes: empīrisko, teorētisko un aprakstošo. Lielākā daļa no tām parasti ir tikai eksperimentāla rakstura un reti pielietotas lietišķajā psiholoģijā.

Lasīt vairāk: