/ / Darba līguma izbeigšana pēc darbinieku iniciatīvas ir tiesības, nevis pienākums

Darba līguma izbeigšana pēc darbinieku iniciatīvas ir tiesības, nevis pienākums

Atkarībā no jaunās dzīvespersona var nolemt atkāpties no darba vietas, un pēc tam darba līguma izbeigšana tiks izbeigta pēc darbinieka iniciatīvas. Darbinieks rakstiski jāinformē par savu nodomu, iesniedzot attiecīgo pieteikumu ne vēlāk kā divas nedēļas pirms atlaišanas. Organizācijas vadītājam šis periods ir 1 mēnesis, sezonas darbiniekiem - 3 mēneši. Darba līguma izbeigšana pēc darbinieku iniciatīvas var notikt īsākā laikā. Saskaņā ar vienošanos ar darba devēju, darbinieks nevar izpildīt noteikto divu nedēļu termiņu. Turklāt likums paredz gadījumus, kad darbinieks ir jānoraida pieteikumā norādītajos termiņos.

darba līguma izbeigšana pēc darbinieka iniciatīvas
Jo īpaši līguma izbeigšana pēc darbinieka iniciatīvas viņa izvēlētajā termiņā notiek, ja:

- persona ir uzņemta izglītības iestādē, un izglītības likuma veids un līmenis nav noteikts;

- viņš aiziet pensijā;

- darba devēja darba tiesību, normatīvo, juridisko un citu dokumentu pārkāpumi darbavietā;

- citos gadījumos, kad darbiniekam objektīvi trūkst iespēju turpināt strādāt.

Darbinieks var rakstīt pieteikumu jebkurāperiodā, tostarp atvaļinājuma vai pagaidu invaliditātes laikā. Pēc tam, kad darba devējam ir paziņots par darba attiecību izbeigšanu, darbinieks pienākumu izpildi pilnā apjomā izpilda noteiktajā termiņā, nevis ignorējot tos, jo tas var novest pie atgūšanas. Tas var būt bīstams. Darba līguma izbeigšanu pēc darbinieka iniciatīvas var aizstāt ar atlaišanu par brutālu pārkāpumu - prombūtni darbā. Līdz "izstrādes" perioda beigām darba ņēmējam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt viņa uzrakstīto pieteikumu, izņemot gadījumus, kad kāda persona tika uzaicināta uzņemties vietu, par kuru nevar noraidīt saskaņā ar likumu. Apstiprinājums var kalpot par darba līguma noslēgšanu ar jauno darba ņēmēju.

darba līguma anulēšana
Vēl viens nopietns sīkums šajā procesāir pasūtījuma izsniegšanas savlaicīgums. Darba līguma izbeigšana pēc darbinieka iniciatīvas var nenotikt, ja darba devējs termiņā neizdod pasūtījumu, un darbinieks brīvprātīgi turpina darbu. Arī darbinieks ir tiesīgs pilnībā pārtraukt savu pienākumu izpildi dienā, kas noteikta pieteikumā, pat ja rīkojums par viņa atlaišanu vēl nav izsniegts. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka visu procesuālo aspektu neievērošana var novest pie atlaišanas vai citu nepatīkamu seku atcelšanas. Obligāts nosacījums ir beigu aprēķins un nodošana atlaistajai personai no darba uzskaitījuma līguma izbeigšanas dienā.
darba līguma izstrāde

Vēl viena šāda veida izbeigšanās iezīmedarbs ir, ka dažreiz šī procedūra tiek maskēta ar slēpto atlaišanai, ko veic darba devējs, kas, pamatojoties uz to merkantili vai citām interesēm, dažādi veidi, pārvieto darbinieku šādam lēmumam. Apstrīdētās situācijas gadījumā pienākums meklēt pierādījumus par nelikumīgām darba devēja darbībām ir darba ņēmējam.

Lasīt vairāk: