/ / Administratīvie pārkāpumi - kas tas ir?

Administratīvs pārkāpums - kas tas ir?

Šodien par noziedzīgiem nodarījumiem,kas saistīti ar valsts pārvaldi, paredz administratīvu sodu. Administratīvo pārkāpumu būtība ir tāda, ka tiek nodarīts kaitējums sabiedrībai vai valsts kārtībai, pilsoņu tiesībām un brīvībām, īpašumam utt.

Administratīvajam pārkāpumam ir šādas īpašības:

  • vienmēr ir iejaukšanās par jebkādām prioritātēm, kā arī valsts vai sabiedrības vērtībām. Administratīvs pārkāpums pārkāpj kādas intereses un tiesības;
  • šis nodarījums nelabvēlīgi ietekmē valsts un sabiedrības dzīvi, pārkāpj iedibināto sociālo kārtību;
  • administratīvais pārkāpums ir nelikumīgs.

Normatīvie tiesību akti, kas attiecas uzagrāk vai vēlāk kodificēti administratīvie pārkāpumi. Ievērojiet, ka kods ir ietverts - tas nozīmē sistematizēt, pasūtīt. RK, Ukrainas, Krievijas un citu valstu administratīvo pārkāpumu kodeksam ir daudz kopīgas. Principā sodu sistēma ir vienāda.

Administratīvs pārkāpums irNelegāla rīcība, kas ir pretrunā ar likumos noteiktajām normām. Var izpausties ne tikai no darbībām, bet arī no bezdarbības. Cilvēka uzvedībai ar visu to ir jābūt raksturīgam raksturīgam. Lieta ir tā, ka personai ir jāapzinās, ko viņš dara, izprot negatīvā rezultāta rašanās neizbēgamību.

Saglabāšanas mērķis ir administratīvie noteikumivalsts disciplīnu, kā arī sabiedrisko kārtību. Administratīvs pārkāpums, kura piemēri var būt dažādi, var būt saistīts ar satiksmes noteikumu pārkāpumiem, uzvedības noteikumiem sabiedriskās vietās, tirdzniecības noteikumiem, zveju, medībām, militārās reģistrācijas noteikumiem utt.

Obligātie administratīvo tiesību noteikumivienmēr ir adresēti plašu cilvēku lokam. Tas nozīmē, ka daži no tiem attiecas tikai uz juridiskām personām, dažām personām, kas strādā uzņēmējdarbības nozarē, daži ir vienīgi ierēdņiem un tā tālāk.

Administratīvs pārkāpums var būtir saistīts ar tēmas darbību vai neaktivitāti. Rīcība tiek saprasta ne tikai kā nodarījuma izdarītājas aktīva veida uzvedība, kas saistīta ar noteiktu pienākumu neizpildi, aizliegumu pārkāpumiem, tiesiskajām prasībām utt.

Neaktivitāte nozīmē pasīvu uzvedību. Tas ir saistīts ar aizliegumu pārkāpšanu, tiesisko prasību neievērošanu, specifiskiem pienākumiem.

Izdaliet administratīvā pārkāpuma sastāvu,ļaujot nošķirt vienu administratīvo pārkāpumu no otra. Šī noziedzīga nodarījuma sastāvs - noziedzīgā nodarījuma elementu kopums, kas noteikts ar likumu. Visu vajadzīgo zīmju klātbūtnē akts tiek atzīts par antisociālu, un sankcijas var tikt uzliktas saskaņā ar administratīvo tiesību normām. Juridiskā struktūra ir vienīgais administratīvās atbildības pamats.

Elementi (zīmes), kam ir administratīvs pārkāpums:

  • subjektīvā puse;
  • priekšmets;
  • objektīvā puse;
  • objekts

Saskaņā ar objektu tiek domātas šīs sabiedrības daļasattiecības, kas cietušas administratīvā pārkāpuma dēļ, objektīvais aspekts ir saistīts ar aktu nelikumību. Administratīvo tiesību priekšmets ir persona, kas to uzņemas, un subjektīvais puse ir saistīta ar tās komisijas specifiskajiem apstākļiem.

Administratīvs pārkāpums ir administratīvā soda pamats. Visbiežāk tas notiek ārpus tiesas.

Lasīt vairāk: