/ Kā uzrakstīt prasības pieteikumu. Vienkāršā padomi

Kā uzrakstīt prasības pieteikumu. Vienkāršā padomi

Mēs dzīvojam valstī, kur valda tiesiskums.Valsts iestādēm ir jāaizsargā pilsoņu tiesības un jānodrošina saistību izpilde. Bieži vien gadās, ka divi cilvēki nepiekrīt. Situācijas var būt dažādas: nekompensētā summa, kas aizņemta pret kvīti, strīds par zaudējumu atlīdzību utt.

sastādot prasības pieteikumu
Diezgan bieži pilsoņiem ir jāaizsargā pašitiesības strīdos ar negodīgām juridiskām personām. Protams, jūs varat iet un pārspēt kaimiņu, kurš nesniedz parādu. Taču to nevar dēvēt par saprātīgu risinājumu.

Ko darīt, ja jūsu tiesības tiek pārkāptas vai pārkāptas? Protams, dodieties uz tiesu. Šim nolūkam ir nepieciešams sastādīt prasības pieteikumu.

Šis pieteikums tiesā, kurā prasītājs (persona,kurš uzskata, ka viņa tiesības ir pārkāptas) attiecas uz prasību tiesāt strīdu ar atbildētāju (ti, fizisku vai juridisku personu, kas, pēc prasītāja domām, ir pārkāpusi viņa tiesības).

Visvienkāršākā lieta, ko varat darīt, ir piemērotar advokātu pieprasījumu kvalificētā veidā sagatavot prasību. Tas ir labākais risinājums. Advokāts var pārstāvēt arī jūsu intereses tiesā. Protams, vilinoši ir novirzīt visas problēmas profesionāļiem.

kā uzrakstīt prasības pieteikumu tiesā

Bet diemžēl ne visi var atļauties šo iespēju. Tāpēc šodien neatkarīgi no tiesu nolēmuma sagatavošanas ir aktuāli. Izdomāsim, kā sagatavot prasības paziņojumu.

Vispirms jums ir skaidri jānosaka atbildētājs,tas ir, tie, kas pārkāpj jūsu tiesības. Ja tā ir fiziska persona, jums jānorāda viņa vārds un dzīvesvieta. Jums jāprecizē faktiskā dzīvesvieta, ja tā nesakrīt ar uzturēšanās atļauju (lai tiesai nebūtu jāmeklē atbildētājs, lai ierastu tiesas sēdē).

Lai izveidotu prasību, jums ir nepieciešamssavākt visus dokumentus, kas pamato lietas apstākļus, kas izklāstīti tiesas prāvā. Atcerieties, ka tiesa izskatīs lietu, balstoties tikai uz pierādījumiem, nevis uz jūsu vārdiem. Tādēļ tie noteikti jāapstiprina ar attiecīgiem dokumentiem vai liecībām. Lietas būtība ir jādara īsi un pieejama.

Pieteikumā jānorāda pretenzijas cena, tas irJūsu prasību lielums un šo prasību aprēķins. Atbildētājs var apstrīdēt deklarēto cenu. Jo precīzāk aprēķināsiet aprēķinu, jo lielāka būs iespēja, ka tiesa izskata lietu tieši ar norādīto summu.

Pieteikums tiek iesniegts tiesā saskaņā arteritoriālās jurisdikcijas noteikumi. Tādēļ ir nepieciešams, lai dotos uz tiesu, lai uzzinātu, pirmkārt, vai tas ir piekritīga lietas, un, otrkārt, katrā tiesā ir īpaša stends, uz kura rakstīts, rakstīt petīciju tiesā. Ir svarīgi meklēt reģistrāciju saskaņā ar noteikumiem, kas noteikti ar likumu, pretējā gadījumā jūsu pieteikums netiks pieņemts pēc tiesneša.

kā sagatavot prasības pieteikumu

Jūs varat vērsties tiesā personīgi vainosūtiet to pa pastu ar paziņojumu un inventāru, kurā tiks norādīti visi pievienotie dokumenti. Vienīgi nosūtiet oriģinālus, fotokopiju un iepazīstiniet tiesnesi ar lietas materiāliem.

Ņemot vērā visu iepriekš minēto, kļūst skaidrs, ka, lai prasība nav tik grūti. Galvenais ir apkopot visus nepieciešamos dokumentus. Un neaizmirstiet maksāt valsts nodeva!</ a </ p>

Lasīt vairāk: