/ / Apelācijas sūdzību piemērs. Valsts nodeva apelācijai

Apelācijas sūdzību piemērs. Valsts nodeva apelācijai

Pastāv uzskats, ka civiltiesiskās sūdzības -sabiedrības brieduma rādītājs. Tas liecina, ka cilvēki izvēlas strīdus atrisināt ar likumīgiem līdzekļiem. Apelācija ir šīs parādības vissvarīgākā sastāvdaļa, un tai ir vairākas iezīmes, sākot no dokumentu sastādīšanas un beidzot ar advokāta izvēli, kas spēj kvalitatīvi pārstāvēt klienta intereses.

Īsi par apelācijas procesu

Saskaņā ar Krievijas likumiem var pieņemt jebkuru tiesas lēmumuprotestēt. Ir divi šīs darbības īstenošanas veidi. Pirmkārt, tā ir kasācija. Otrkārt, tā ir pārsūdzība augstākajā tiesā, kurā lietu pārskata vairākkārt. Nesaskaņas ar tiesnesi var izteikt strīda puses (prasītājs, atbildētājs vai to pārstāvji) vai likumā noteiktās trešās puses.

Dokuments ar visu likuma smagumu

Stingras formas, kas regulē toapelācija, neviens no Krievijas esošajiem likumiem, netiek sniegta. Tomēr tiesu un rūpnieciskā prakse ir noteiktas vadlīnijas, kas ļauj pareizu summu šādiem dokumentiem. Apsveriet ļoti vienkāršs piemērs. Apelācija par viņu būtu, protams, nevajadzētu būt, bet tas būs skaidrs, kāds būtu galvenie atskaites punkti tiesā. Tātad, šeit ir paraugs Paraugs:

  • Pirmkārt, mēs norādām dokumenta adresātu (tiesnesim ar apzīmējuma numuru).

Apelācija par tiesas nolēmumu

  • Tad mēs identificējam sevi (no kuriem: pilnīgs prasītāja vai atbildētāja vārds).
  • Tālāk mēs labojam iesniegtā dokumenta veidu (pārsūdzība).
  • Nākamais jautājums ir iemesla paskaidrojums, tas irkāpēc papīrs tiek barots. Piemēram: "Šāda tiesnesis vietas (skaits) izdeva lēmumu par labu atbildētājam (prasītāja) ar dispozīciju nepiekrīt.".
  • Tālāk mēs paskaidrojam, kādi ir šī iemesla iemesli.
  • Visbeidzot, apelācijas sūdzība tieši tiesnesim: "Es prasu atcelt pirmās instances tiesneša lēmumu (tiesneši)".

Civillietu īpatnība

Civilā apelācijas sūdzībaatšķiras no līdzīgām procedūrām krimināllietās. Vissvarīgākā prasītāja darba sastāvdaļa (vai viņa advokāts) ir likuma prasību izpilde saskaņā ar procesuālajām normām.

Apelācijas sūdzību piemērs

Ja tas nenotiek, tad tiesa ar augstuvarbūtība pārsūdzēt prasītāju. Tā rezultātā civiliedzīvotājam, kas iesniedzis dokumentu, kas neatbilst likumam, var pat zaudēt tiesības, lai tiesa izskatītu lietu otrās instances tiesā. Civillietu tiesvedība atšķiras, jo daudzos gadījumos vienkārši nav iespējams paredzēt tiesas nolēmumu (atšķirībā no, piemēram, kriminālprocesiem, kad pierādījumus parasti savāc tiesas procesa laikā).

Tiesneša loma

Tiesiskuma pārstāvjiem ir vajadzīgs ļotidziļa lietas dalībnieku iesniegto faktu izvērtēšana, advokāta atzinuma un argumentu izskatīšana. Daudzi juristi uzskata, ka apelācijas civillietās - ļoti daudzsološs solis zaudētāju puses, tieši tāpēc neparedzamību sākotnējo spriedumu.

Civilā apelācijas sūdzība

Ja pirmoreiz tiesnesis to nolēma, tadir pilnīgi iespējams, ka viņa kolēģis apelācijas laikā vēlas izteikt atšķirīgu viedokli. Apelācijas sūdzība civillietā var pilnīgi diametri izvērst strīda izšķiršanas procesu.

Advokāta loma

Civillietu gaitāir ļoti iespējams, ka tiesnesis pieņems lēmumu, ko neviena no strīdā iesaistītajām pusēm nepieņem, bet daudzos gadījumos tas notiek bez advokāta ietekmes. Katrā tiesas sēdē advokāta loma ir ļoti augsta: tiesas prāvs, apelācijas iesniegšana, lietas materiālu vākšana. Daži advokāti uzskata, ka zaudēto juridisko strīdu procentuālais daudzums nepietiekamu advokātu dēļ ir pietiekami liels.

Atbilde uz apelāciju

Eksperti uzskata, ka ir ļoti svarīgi, lai būtu persona,kas spēj pareizi korelēt faktiskos apstākļus ar pašreizējo tiesu praksi. Ir arī ļoti svarīgi, lai advokāts spētu pareizi veidot dokumentus. Var minēt piemēru: sūdzības par apelācijas sūdzībām, kas tekstā ir sastādītas ar elementārām kļūdām, tiesu prakse ļoti zina. Ir gadījumi, kad tiesnesis pieņēma lēmumu par labu personai, kas ir izdevies saskaņot pierādījumus uz papīra bukovki, kamēr pretinieki (vai drīzāk, to advokāti) attiecās uz darbu ar dokumentiem, ar nicināšanu.

Apelācijas pamatojums

Saskaņā ar likumu, pārsūdzot lēmumuTiesa var tikt iesniegta, ja, protams, ir pamatots iemesls tam, kā to uzskata prasītājs vai atbildētājs. Mēs uzskaitām galvenos. Tas var būt nepareiza, nepareiza lietas būtisku apstākļu definīcija. Tāpat pirmās instances tiesa var izmantot nepierādinātus faktus, kas var ietekmēt tās pieņemto lēmumu. Cits iemesls ir tas, ka tiesnesis nevarēja nodrošināt, ka viņa secinājumi atbilst konkrētā gadījuma faktiskajiem apstākļiem.

Apelācijas nosacījumi

Vēl viens iemesls, kādēļpārsūdzēt tiesas lēmumu - pirmā instance nav pareizi piemērot noteikumus procesuālo un materiālo tiesību, kuras rezultātā tika pieņemts par negodīgu lēmumu. Ietvertie apelācijas pamati, lai gan ir daži, saturam var būt ļoti ietilpīgi. Starp citu, pastāv tiesiskās normas, saskaņā ar kurām pirmās tiesas lēmums tiek atcelts bez nosacījumiem. Tas ir, pirmkārt, tiesvedība nelikumīgu sola iegādi (tostarp situācijas, kad kāds, kas saistīta ar pazudušo personu lietu). Otrkārt, tiesas nolēmums tiek atcelts, ja tiek ietekmētas to personu intereses, kuras nav iesniegušas tiesas spriedumu. Treškārt, ja dokumentus nepareizi parakstījis tieslietu pārstāvis, arī sanāksmes rezultāts tiek atcelts. Ceturtkārt, ja tiesnesis ir apiet pienākumu pieņemt lēmumu ietvaros apspriežu telpā, tas ir arī pamats beznosacījumu atzīšanu par viņa rīcību nelikumīgu.

Kurā tiesā ir jāiesniedz prasība?

Saskaņā ar Krievijas Federācijas Civilprocesa kodeksuapelācija attiecībā uz miertiesneši pieņemšanā būtu jāuzskata par rajona (dažos reģionos - pilsētu) tiesās. Savukārt, ja šis līmenis prasītājiem vai atbildētājiem nebija apmierināti ar tiesas sēdes rezultātiem, lieta var tikt nodota tiesu priekšmetos federācijas (piemēram, reģionālā).

Apelācija tiesā

Ja šī gadījuma tiesneša lēmums nav atkaltiks piemērots vienai no strīdā iesaistītajām pusēm, lieta tiek nodota Augstākajai tiesai. Pati apelācija tiek iesniegta augstākajai tiesai, izmantojot pirmās instances struktūras, kuras saskaņā ar likumu pati par sevi izskata lietu kopā ar visiem pievienotajiem materiāliem.

Datumu pareizība ir svarīga

Jebkurš advokāts zina, ka pirmais solis uz panākumiem artiesāšanās - laiks. Apelācijas jāiesniedz savlaicīgi. Saskaņā ar Civilprocesa kodeksa, prasītājs vai atbildētājs nepiekrīt lēmumu par pirmās instances tiesas, ir mēnesis sastādot dokumentu paužot atšķirīgu nostāju no tiesnešu viedokli. Svarīgs niansējums ir tas, ka līdz pieteikuma iesniegšanas brīdim jums ir jāuzrāda kvīts, kurā norādīts, ka valsts nodeva apelācijai jau ir samaksāta. Runājot par termiņu, kādam prasītājam jāpievērš uzmanība, ir jānosaka arī laika intervāli, kas arī ir rezervēti tiesai. GIC RF nosaka, ka rajona tiesas (kā arī institūcijas reģionos), ir izskatīt apelācijas divu mēnešu laikā (kopš dokumentu). Augstākā tiesa ir pagājusi 30 dienas.

Ko sagaidīt no apelācijas?

Pēc tiesas sēdes otrās instances tiesāprasītājam ir tiesības sagaidīt vienu no šādiem scenārijiem. Pirmkārt, iepriekšējā tiesneša lēmumu var atstāt nemainīgu, līdz ar to sūdzība paliks neapmierināta. Otrkārt, otrās instances tiesa var atcelt vai mainīt izpratni par savu kolēģu stāvokli pirmajā. Treškārt, tiesnesim, izskatot apelāciju, ir tiesības atteikties no pieteikuma izskatīšanas (pilnībā vai daļēji). Otrās instances tiesa pēc uzklausīšanas pieņem definīciju, kas stājas spēkā tajā pašā dienā.

Apelācijas iesniegšana

Turklāt, atkarībā no tā, cik daudz risinājumstiesnesis noorganizēs prasītāju vai atbildētāju, pārsūdzību tiesā var iesniegt augstāk. Kā prasītājs var palielināt tiesas sēdes pozitīvu iznākumu? Daudzi advokāti uzskata, ka pareizība ir panākumu pamats. Nav neviena apelācijas sūdzības piemēra, ja puses, kas izteikusi nesaskaņas ar pirmās instances tiesas lēmumu, faktu izklāstu faktūru nevarētu izturēt pret jebkuru kritiku.

Iebildumi - pieņemti

Šāda parādība ir atbilde uz apelācijusūdzība. Vēl viena valoda ir iebildums, ko nosaka otra puse no otras puses. Pazaudējušā puse bieži vien nepiekrīt tiesas lēmumam (kas faktiski ir apelācijas pamatojums), līdz brīdim, kad tā uzskata, ka tas nav saderīgs ar likumu. Savukārt uzvarējušā puse var izteikt stingrus, pēc tās domām, iebildumus pret sūdzību, kuru izvirza pretinieki augstākās instances tiesā. Iespējams, ka zaudējušās puses iesniegtie argumenti tiek uzskatīti par pilnīgi izgudrojumiem. Tomēr tas ir ļoti atklātais piemērs: apelācijas sūdzības, kas balstītas uz pušu nepatiesu pārliecību par jebkuru faktu klātbūtni, protams, ļoti daudz zina juridisko praksi. Tomēr faktiskie apstākļi dažreiz ir atvērti tikai uzklausīšanas laikā. Atbildi uz apelācijas sūdzību var nosūtīt pa pastu, izlaižot tiesas dokumentus, kā arī, kas tiek praktizēts, tieši iesniedz sanāksmē. Tomēr šis mehānisms ir godīgs attiecībā uz civillietām. Ja tas ir šķīrējtiesas process, atbilde jānosūta ierakstītā vēstulē ar paziņojumu.

Lasīt vairāk: