/ / Normatīvā bāze - organizācijas darbības pamats

Reglamentējošie noteikumi ir organizācijas darbības pamatā

Likumdošanas bāze ir likumdošanajebkuras organizācijas (valsts vai valsts), iestāžu, uzņēmumu utt. darbības pamatojums. Ikvienas organizācijas vai iestādes darbība balstās uz valsts likumdošanu un normatīvajiem aktiem, kas regulē darbības noteiktā jomā.

tiesiskais regulējums
Tiesiskais regulējums sākas ar Krievijas Federācijas konstitūciju,kas ir pamats likumu un nolikumu izveidošanai. Tālāk notiek federālie likumi, kas regulē sociālekonomiskās attiecības valstī un dažādu struktūru darbības. Parasti federālajiem likumiem kā pielikumam ir dažādi normatīvi dokumenti, tāds savdabīgs metodiskais pielikums vai rīcības rokasgrāmata. Piemēram, GOST, kur jau ir norādītas īpašas prasības un definīcijas. GOST ir milzīga, visās darbības jomās tā attiecas uz ražošanas procesa organizāciju un budžeta iestāžu darbu. Pamatojoties uz iepriekš minētajiem dokumentiem, federālās ministrijas izveido savus pasūtījumus, kas jau tiek nosūtīti uz reģioniem.

sertifikācijas reglamentējošie noteikumi
Normatīvajam regulējumam ir vēl viena tā sastāvdaļaattiecas uz reģionālo un vietējo likumdošanu. Tā kā organizāciju darbu regulē ne tikai visu Krievijas tiesību akti, bet arī reģionālie (reģionālie vai reģionālie) tiesību akti. Pēc definīcijas reģionālās domes izveidotie likumi nevar būt pretrunā ar federālajiem likumiem. Un jau reģionālās valdības izpildstruktūras izdod savus rīkojumus un norādījumus, kas lielākoties ir galvenais rīcības virziens konkrētai organizācijai un iestādei.

Sertifikācijas tiesiskais regulējums sākas, kā paredzētscitos gadījumos - ar likumu kodeksu, kas regulē sertifikācijas centru darbību. Šajos centros darbības rokasgrāmata ir daudzi tehniskie GOST, uz kuriem balstās ekspertu darba organizācija. Tehniskajos GOST noteikumos ir noteikti galvenie parametri, kuriem produkcijai jāatbilst. Tas attiecas uz pārtiku, sadzīves ķīmijas precēm, kopšanas līdzekļiem uc Saskaņā ar tiesību aktiem, ražotājiem brīvprātīgi jāpārbauda un jāsaņem atbilstības sertifikāts GOST. Tikai šādi produkti tiks uzskatīti par drošiem veselībai un videi.

tiesiskais regulējums ir
Tiesiskais regulējums palīdz regulēt attiecībasstarp valsti un uzņēmējiem nodokļa gadījumā. Taisnība, mūsu valstī šīs attiecības var ilustrēt ar dziesmas vārdiem: "Mēs nevaram panākt." Valstij tiek piedāvāti veidi, kā uzņēmumam maksāt nodokļus. Uzņēmēji izdomā brīnumus, lai tos nemaksātu. Tātad viņi spēlē spēles, kurās notiek spēles.

Tātad, organizācijas vai iestāžu regulējumsbūtu jāveido federālie un reģionālie likumi, federālo ministrijas rīkojumi, noteikumi un GOST, reģionālo ministriju rīkojumi. Pamatojoties uz to, iestāžu vadība izveido iekšējos pasūtījumus, kas koordinē savu darbu.

Lasīt vairāk: