/ / Kādi ir nodokļu pārbaudes uz vietas noteikumi? Procedūra un maksimālais uz vietas veiktā nodokļu revīzijas periods

Kādi ir nodokļu revīzijas uz vietas noteikumi? Procedūra un maksimālais uz vietas veiktā nodokļu revīzijas periods

Uz vietas veiktā nodokļu audita termiņš: aprecīzāk, tā pārkāpums, visbiežāk izraisa domstarpības. Parasti visas šīs nozares darbības tiek regulētas ļoti uzmanīgi un īpaši. Tomēr, lai realizētu visu savu būtību, vispirms ir nepieciešams saprast, ko ar šo darbību nozīmē RF Nodokļu kodekss.

lauku nodokļu audita termiņš

Kāda ir nodokļu revīzija

Valsts kontrole ietekmē visas dzīves jomassabiedrība. Nodokļu maksāšana ir viens no galvenajiem veidiem, kā nodrošināt valsts budžetu, kas izskaidro šīs nozares nozīmi. Ja mēs runājam par kontroli attiecīgajā jomā, tā pilnībā attiecas uz jebkuru personu, neatkarīgi no tā, vai tā ir fiziska vai juridiska. Visus tā ieviešanas līdzekļus, metodes un nosacījumus nosaka likums, kas arī apstiprina valsts īpašo nozīmi un uzmanību.

Tātad, kāda ir kontrole konkrētā,šī sfēra? Nodokļu audits - tas vienmēr kopums konkrētu darbību. Tā mērķis ir noteikt, vai ir vai nav likumīgi izgatavotas vai calculus. Šādu darbību priekšmets, attiecīgi, būs tikai un vienīgi nodokļu iestādei, kurai ir liels skaits īpašas pilnvaras šajā jomā.

Klasifikācija

Pārbaužu veidi nav ļoti dažādi, bet sadalījumsuz tiem tas ir diezgan būtisks. Atkarībā no svarīguma parasti tiek identificētas divas nodokļu pārbaudes, kas parasti notiek. Pirmais kritērijs ir pārbaužu biežums. Tie var būt gan primārie, gan sekundāri. Tas nozīmē, ka no paša sugu nosaukuma izriet, ka pārbaudes būtiski atšķiras savā starpā, kad tās tiek veiktas pirmo reizi vai kad tās notiek atkārtoti. Patiesībā, visas atšķirības ir tikai kārtībā un laikā.

maksimālais termiņš, kurā tiek veikta nodokļu revīzija uz vietas

Otra klasifikācija ir vispopulārākais,pastāvīgi tiek lietots un ir galvenais: lauka pārbaude un cameral. Tas ir kontrole, kas veikta attiecīgi organizācijas vietā vai pašā nodokļu administrācijā. Visbiežāk vispirms ir visaugstākais variants, kas prasa rūpīgu visu dokumentu un faktu pārbaudi, bet otrais - vienkāršākais veids, kā kontrolēt iedzīvotāju veiktos aprēķinus.

Nodokļu iestāde un tās pilnvaras

Krievijas Federācijas nodokļu kodekss tiek uzskatīts par vienu no lielākajiemKrievijas valsts kodificētie likumi. Tajā ir ietverts ļoti daudz normu, kas attiecas gan uz noteiktu veidu nodokļiem, gan to maksājumu kārtību, gan attiecīgo iestāžu pilnvarām. Viņu darbības regulē ne mazāk, un reizēm pat vairāk nekā pilsoņu darbības šajā jomā.

Tātad, viena no galvenajām nodokļu tiesībāminstitūcija ir revīzijas veikšana, pilsoņu iemaksu kontrole. Turklāt viņiem ir pienākums ievērot visus nepieciešamos noteikumus, piemēram, uz vietas veiktā nodokļu revīzijas ilgums ietver pāris mēnešus ilgu darbu. Neievērojot šo noteikumu, attiecīgajai iestādei būs negatīvas sekas.

Lauka pārbaudes veidlapa

Katrs kontroles veids ir atrodamstiesiskās attiecības, kas saistītas ar šo jomu, pastāvīgi. Lauka inspekcija vairākos aspektos atšķiras no citām līdzīgām sugām. Tās iezīme ir tā, ka tā pilnībā absorbē maksātāja teritoriju. Cita starpā termiņš lauku nodokļu revīzijas veikšanai ir arī specifisks salīdzinājumā ar citām kontroles iespējām.

kādi ir nodokļu pārbaudes uz vietas noteikumi?

Tātad, kā definēt attiecīgo jēdzienu? Lauka inspekcija ir kontroles forma, kas ietver visu nepieciešamo organizācijas primāro dokumentu izpēti un salīdzināšanu. Ir svarīgi atcerēties, ka šādas darbības veic tikai pārvaldības, un, turklāt, tikai vietā maksātāja. Šīs īpašās iezīmes atšķir no vietas pārbaudēm no citām vienlīdz svarīgām sugām.

Šīs darbības mērķu noteikšana

Kāda ir valsts motivācija, kad tā radavai pastāv tik daudz noteikumu konkrētu attiecību regulēšanai? Protams, viss kontroles punkts. Jebkurai attiecībai ir vajadzīgi noteikumi, jo pretējā gadījumā viss kļūs nekontrolēts pilnīgi daudzveidīga un turklāt haotiska rakstura darbība. Faktiski nodokļu likums, pārbaudes, tostarp izceļošana, ir līdzīgs valsts mērķim, jo ​​tie ir tie, kas tiek būvēti.

Galvenie mērķi, kas paši sevi nosakanodokļu iestādes, tiek uzskatītas par ļoti tipiskām šajā jomā rezultātiem. Pārbaudē uz vietas tiek konstatēti, novērsti un novērsti pārkāpumi. Parasti šādas darbības tiek veiktas juridiskas personas reorganizācijas vai likvidācijas gadījumā, un līdz ar to mērķis ir arī noteikt iespējamos nelikumīgos ienākumus un atskaitījumus.

Pārbaudes nosacījumi

Jebkura darbība prasa skaidruregulējums. Nodokļu iestādēm ir daudz noteikumu, kas ir noslēgti ne tikai Krievijas Federācijas nodokļu kodeksā, bet arī citos tiesību aktos. Turklāt ir vietējie akti, kas nosaka visu šādu darbību īstenošanas procesu. Tātad, tāpat kā kontroles funkcija, un šajā konkrētajā gadījumā mēs apsveram procedūru un termiņus uz vietas nodokļu revīzijas, protams, ir vajadzīgi vairāki nosacījumi.

kāds ir maksimālais uz vietas veiktā nodokļu revīzijas periods?

Pārbaudāmā kontroles forma ir īpaša visiempunktus, tostarp jautājumā par tā īstenošanu. Pirmā lieta, kas nepieciešama pārbaudei uz vietas, ir nodokļu iestādes vadītāja piekrišana. Bez viņa lēmuma nav iespējams veikt šādas darbības. Turklāt vienmēr ir svarīgi atcerēties, ka uz vietas veiktā nodokļu revīzijas ilgums nedrīkst pārsniegt noteiktos ierobežojumus.

Vēl viens šī testa nosacījumsir organizācijas, uz kuru šīs darbības ir vērstas, pozīcija. Kontroles izejas forma tiek realizēta tikai tad, kad notiek likvidācija, tas ir, juridiskās personas atcelšana vai tā OPF izmaiņas, tas ir, reorganizācija. Šis ir svarīgs aspekts, jo šajā posmā ir īpaši svarīgi noteikt iespējamos pārkāpumus, kā arī slēptos ieņēmumus un neapliekamos nodokļus.

Pārbaudes kārtība

Viss, kas jums nepieciešams, ir noteikts Nodokļu kodeksāKrievijas Federācija. Viņš paskaidro sīki un precīzi, kādas darbības seko viens otram, lai vēlāk veiktie kontroles rezultāti nezaudētu nozīmi. Nodokļu iestādēm ir tikai jāievēro noteiktie noteikumi, kas nosaka, kādi ir nodokļu pārbaudes uz vietas noteikumi, kādas atrunas un ierobežojumi pastāv.

Tātad, ja mēs runājam par saimniecības kārtībupārbaudīt, tad tas ir vienkārši. Saņemot apstiprinājumu direktora nodokļu iestāde, organizācija nosūtīja vismaz divi inspektori. Parasti vairāk no viņiem nav nepieciešama. Tie ir uz laiku, kas vajadzīgs, bet nepārsniedzot periodu no lauka nodokļu auditu, pārbaudīt un salīdzināt visus nepieciešamos dokumentus.

Kādi ir nodokļu pārbaudes uz vietas noteikumi?

Jebkuras darbības kārtība vienmēr tiek regulēta. Nodokļu audita uz vietas termiņš tiek aprēķināts pēc tā iecelšanas. Kā jau minēts iepriekš, vadības atļauja ir sākotnējais posms, kas nozīmē, ka tas ir sākuma punkts uzraudzības funkciju izpildei piešķirtajām dienām. RF Nodokļu kodekss nosaka vairākus noteikumus. To minimālais apjoms ir divi mēneši - tas ir kopējais nodokļu revīzijas vietas periods. Tomēr tas nenozīmē, ka iestādes ir ierobežotas tikai šīm dienām.

uz vietas veiktā nodokļu audita termiņš ir

Likums paredz iespēju to palielinātlaika periods. Protams, tam nepieciešama īpaša atļauja. Šis jautājums attiecas uz iestādi, kas pārrauga šo jomu, proti, nodokļu iestādei. Katrā konkrētā gadījumā tā pamatojumu un kārtību ņem vērā atsevišķi.

Augstākie termiņi

Kāds ir maksimālais iziešanas laiksnodokļu revīzija, nosaka tikai Krievijas Federācijas nodokļu kodeksu. Tāpat kā daudzos tiesību avotos, iespēja pieņemt darbā efektīvāku valdības darbību laiku ir ļoti populāra un absolūti pieņemama. Tomēr tajā pašā laikā likums neparedz iespēju veikt tādas darbības kā nodokļu kontrole jebkurā laikā.

Kodeksa 89. pants papildus minimālajam vai,vārdi, vispārīgi, arī nosaka maksimālo periodu nodokļu audita veikšanai uz vietas. Likums nosaka sešu mēnešu termiņu. Protams, teorētiski, bet beigās, un praksē ir dažādi gadījumi, bet šis noteikums tiek uzskatīts par atslēgu, tā pārkāpums rada sekas attiecībā uz nodokļu iestādei.

kārtība un noteikumi nodokļu pārbaudes uz vietas

Saskaņā ar kodificētā akta normām terminslauku nodokļu audita veikšana sešu mēnešu laikā nevar pārsniegt noteikto augšējo robežu. Šoreiz, saskaņā ar likumdevējiem, pietiekami, lai pilnībā un rūpīgu kontroli, ar to saprotot, ka šāda kaislība un darba laiku var izmantot, ne vienmēr ir. Nav iemesla uzskatīt, ka tiks iesniegts jebkurš pagarinājuma pieprasījums, kas nozīmē, ka etalonam jābūt minimālajam laika periodam.

Pārbaudes laika pagarināšanas pamatojums

Kā jau minēts, nodokļu kodekss atļaujkad laika posms, kurā attiecīgās iestādes veiks nepieciešamās darbības, lai kontrolētu nodokļus un nodevas, palielinās. Likums nosaka laika ierobežojumu divus mēnešus, četrus un sešus. Pēdējās divas iespējas ir izņēmumi, bez pamatota iemesla, netiek izmantoti praksē. Tātad, neskatoties uz faktu, ka nodokļu pārbaudes uz vietas termiņš ir sešdesmit dienas, jums vajadzētu pievērst uzmanību citām iespējām.

Laiks pavadīts nodokļu uzlikšanas uzraudzībāiestādes ir atkarīgas no tā, cik liela ir organizācija, neatkarīgi no tā, vai nodokļu maksātājs ir pārkāpis tiesību aktus, un, protams, vai pastāv apstākļi no force majeure kategorijas. Gadījumā, ja ir apstākļi, kas ir piemēroti vismaz vienai no iepriekš minētajām kategorijām, laiks veikt nodokļu revīziju uz vietas var ievērojami palielināties pēc attiecīgās iestādes vadītāja rīkojuma.

Atjaunošanas procedūra

Jebkuras izmaiņas darba gaitānodokļu iestādēm prasa īpašu uzmanību. Laika mainīšana nozīmē pasūtījuma maiņu, jo viss rīcības plāns ir pilnībā jāpārskata, ņemot vērā jaunās pieņemtās regulas. Tāpēc inspekcijas laika pagarināšanai ir nepieciešama atļauja, kā arī visa veida pasākumu īstenošana. Bet kas dod tiesības uz to?

Kā jūs zināt, izceļošanas nodokļa termiņšverifikācija tiek aprēķināta no brīža, kad attiecīgās struktūras vadītājs ir saņēmis atļauju. Ja kontroles funkciju ieviešanas laiks prasa pagarinājumu, darbības nozīme ir vienāda, izņemot to brīdi, kad piekrišanu piešķir cita struktūra. Termiņu pagarināšanas gadījumā lēmumu pieņemšanas procesā piedalās vai nu Nodokļu dienesta departaments, vai Krievijas Federālais nodokļu dienests.

Kas ir iekļauts uzņēmuma nodokļu revīzijas periodā?

Šīs kontroles veida īpatnībadokumentu apgrozījums nodokļu maksātājiem - jo tas tiek veikts vienīgi to organizāciju teritorijā, kuras ir kļuvušas par šādu darbību objektu. Tātad, sakarā ar to, ka nodokļu iestādes darbinieki uzraudzītu teritoriju maksātāja, visas darbības, ko izdarījuši tiem kolektīvi arī tā izceļošanas pārbaudes, kad tās tiek īstenotas organizācijā. Viss, kas notiek ārpus tā, pat ja to īsteno inspektori, neiekļūs pārskatāmajā periodā.

termiņš uz vietas nodokļu revīzija ir

Ja mēs runājam par konkrētām darbībām,nodokļu inspekcija ietver trīs visbiežāk, kas palīdz savākt visu nepieciešamo informāciju. Šī pārbaude visu telpu un organizāciju teritorijās, meliorācija un pētniecības dokumentiem, kas saistīti ar nodokļu jomā, kā arī inventāra, kas ir arī rezultāts var norādīt likuma pārkāpumu.

Lauku nodokļu revīzijas vērtība

Federālās iestādes kontrolē katruvisas sabiedrības darbības sfēra. Nodokļi un nodevas neaizliedz uzmanību. Šī virziena regulēšanas jautājums vienmēr ir bijis priekšplānā. Runājot par nodokļu iestāžu kontroli, tas ir ne mazāk svarīgs, tāpat kā likumsakarība. Tas viss ir savstarpēji saistīts, jo kods dod teoriju, un Krievijas Federālais nodokļu dienests, bieži arī federālais institūts, to īsteno praksē. Lauka nodokļu audits ir viens no visizplatītākajiem, jo ​​tos uzskata par visefektīvākajiem, lai apkarotu tiesību aktu pārkāpšanu, nodokļu nemaksāšanu un ienākumu slēpšanu.

Lasīt vairāk: