/ / Aristoteļa loģika: pamatprincipi

Aristoteļa loģika: pamatprincipi

Vārds "loģika" radās no grieķu logotipiem, zemkas nozīmē vārdu, runu, jēdzienu, domu un spriedumu. Šo koncepciju bieži lieto dažādās nozīmēs, piemēram, saprātīguma, analītiskuma uc procesā. Aristotelis sistematizēja zināšanas par to un izdalīja tos atsevišķā zinātnē. Viņa studē pareizās domāšanas formas un viņa likumus. Aristoteļa loģika ir cilvēka prāta pamatvirziens, kas sniedz patiesu priekšstatu par realitāti, un tā likumi pieder racionālu izteikumu pamatnoteikumiem un līdz šim nav zaudējuši savu nozīmi.

Aristoteles loģika
Uz pamata domāšanas veidiem, Aristoteļa loģikaietver spriedumu, jēdzienu un secinājumu. Jēdziens ir vienkāršs sākotnējais domu savienojums, kas atspoguļo objektu pamatīpašības un atribūtus. Spriedums nozīmē attiecību starp kritērijiem un pašu objektu noraidīšanu vai apstiprināšanu. Ar secinājumu saprot vissarežģītāko garīgo formu, kas veidojas, pamatojoties uz secinājumiem un analīzi.

Aristoteles loģika ir domāta, lai mācītu kāpareizi lietot jēdzienus un analītiķi, un šim nolūkam abām šīm formām jābūt godīgām. Šis faktors tiek sniegts jēdzienam pēc definīcijas un ar pierādījumiem. Tādējādi senās grieķu filozofa definīcija un pierādījumi tika uzskatīti par viņa zinātnes galvenajiem jautājumiem.

Teorētisko zinātņu traktācijāspamatus, disciplīnas priekšmetu, ko pats noteica Aristotelis. Viņa loģika bija sava filozofiskā stāvokļa izpausme. Viņš arī formulēja un loģiski likumi: identitāte, nav pretrunu un izslēgts trešais. Pirmais saka, ka jebkura domāšana pamatojuma laikā ir jāturpinās tāpat kā beigas, tas ir, idejas saturs procesā nevajadzētu mainīties. Otrs likums par nepārtrauktību ir tas, ka vairākiem pretrunīgiem uzskatiem nevajadzētu būt taisnīgiem vienlaicīgi, vienam no tiem noteikti jābūt nepatiesam. Trešajā izņēmuma trešajā noteikumā ir ietverts jēdziens, ka divu spriedumu vienlaikus nevar būt nepareizs, viens no tiem vienmēr ir taisnība.
Aristoteles loģika
Aristoteļa mācības
Turklāt Aristoteles loģika sastāvēja no metodēmzināšanu nodošana. Tās princips ir tāds, ka privātais seko no vispārējās, un tas ir iekļauts lietu raksturā. Taču tajā pašā laikā cilvēka apziņa ir pretējs domu, ka, lai sasniegtu holistiska zināšanas ir iespējama tikai ar zināšanām tā daļām.

Ir svarīgi atzīmēt, ka Aristoteļa mācībamateriālistisks un dialektisks viedoklis par saikni starp valodu un domu. Atšķirībā no Platona, kas runāja par meditācijām bez sensora iespaidiem un vārdiem, Aristotelis ticēja, ka bez sajūtām nav iespējams domāt. Viņam bija tāda pati loma kā prātam, lai sazināties ar realitāti prasa pieskārienu, viņam, tāpat kā tukšā lapai, nav iedzimtu jēdzienu, bet tos nosaka ar uztveres palīdzību. Pēc filozofa domām, tas ir veids, kā sākas izziņa, un ar savlaicīgas abstrakcijas metodi un kopīgu atribūtu noteikšanu saprot sapratni.

Lasīt vairāk: