/ / Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis

Uzņemas nodokli par fizisko personu ienākumiemnelielas procentuālās algas saglabāšana. Šāda veida nodoklis vislielāko peļņu gūst no valsts budžeta un tādējādi palīdz attīstīt ekonomiku kopumā. Tā pieņem, ka pastāv priekšmets un nodokļa priekšmets.

Objekts tiek saprasts kā faktiski saņemtsvalsts iedzīvotāju ienākumi. Nodokļu priekšmets ietver darba personu, kas ir gan šīs, gan citas valsts pilsonis un bezvalstnieks. Kā ienākumu atzīst personas gada ienākumus, un grāmatvedība tiek saglabāta gan naudā, gan natūrā no visiem avotiem, tas ir, katrā darba vietā. Ja runājam par valsts nerezidentiem, aprēķinot viņu ienākumus, tiek iekļauti tikai avoti, kas atrodas konkrētas valsts teritorijā.

Kopējie ienākumi ir ne tikai algasmaksa, bet arī īres atskaitījumi, peļņa no pārdotajiem nekustamajiem īpašumiem, pensiju maksājumi ar nevalstiskiem līdzekļiem. Papildus monetārajai formai notiek materiālo preču uzskaite. Tie ietver komunālo pakalpojumu maksu, žurnālu abonēšanu, sabiedriskā transporta biļetes samaksu un veselības aprūpes kūrortiem saņemtu ievērojamu atlaidi kuponiem. Tas viss tiek nodrošināts ar darba devēju, un tas prasa norakstīt nelielu daļu valsts fonda, tāpēc tiek iekasēts iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Dažreiz darba devējs piedāvā darbiniekunopirkt trūcīgas vai dārgas preces par cenu, kas ir daudz zemāka par vidējo tirgus cenu. Šajā gadījumā starpība tiek aplikta ar peļņu, un tā tiek aplikta ar nodokļiem. Ja juridiskajai personai ir īslaicīgas finansiālas grūtības, darba samaksu var veikt natūrā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ņem vērā šo situāciju.

Ienākuma nodokli Krievijā maksāDarba devējs, ievācot nepieciešamo summu no personāla algas. Nodokļu maksātājs patstāvīgi apmaksā ienākuma nodokli, kas uzkrājies šādos peļņas veidos:

  • Naudas summa, kas saņemta pēc personīgās mantas, gan kustamas, gan nekustamas mantas pārdošanas. Ievērojot īpašumtiesības uz nodokļa objektu vismaz trīs gadus.
  • Par darba samaksu, ja darba devējs objektīvu iemeslu dēļ nepiedalījās budžeta un ārpusbudžeta fondos. Nodokļu praksē to sauc par nodokļu aģentiem.
  • Parastām dividendēm par akcijām, obligācijām vai citiem finanšu instrumentiem, kā arī par īri, kas saņemta no nekustamā īpašuma piegādes.

Bet valsts iestādes saņem lielu peļņu no darba devēja nodotajiem nodokļiem. Ienākuma nodokļa lielums vidēji ir 15% no mēnešalgas apmēra.

Tāpat kā jebkura norma pieprasa, ka pastāvizņēmumi un nodokļu sistēma, ir priekšrocības, kas piešķirtas īpašos gadījumos vai noteiktu nosacījumu klātbūtnē. Tādējādi tiek ieviesti pabalsti, lai apliktu ar nodokļiem ievainoto vai invalīdu ienākumus, piedaloties karadarbībā. Ja nepilngadīgam bērnam tiek veikta apmaksāta apmācība, tiek piešķirti pabalsti apmācību izmaksām. Tos pašus pabalstus piešķir ārstniecībai 25 tūkstoši rubļu. Nodokļi netiek pakļauti summām, kas paredzētas, lai palīdzētu tiem, kam tas nepieciešams, tas ir, uzskaitīti labdarības mērķiem.

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis neietvernodokļu objektu skaits, valdības aģentūru sniegtā naudas summa, piemēram, apdrošināšana vai sociālā palīdzība. Nodokļa likme tiek diferencēta atkarībā no peļņas veida.

Lasīt vairāk: