/ / Darba drošība uzņēmumā: kas un kas vajadzētu

Darba drošība uzņēmumā: kas un kas vajadzētu

Darba aizsardzība uzņēmumā ir pasākumu kopums, kas paredzēts, lai nodrošinātu darba ņēmēju veselības un dzīves neaizskaramību

darba drošība darba vietā
darba aktivitātes process. Un arī visi tie, kas var kaut kā saistīties ar ražošanas procesu un tā rezultātiem. Šis saraksts ietver sanitāros un higiēniskos pasākumus, organizatorisko, tehnisko, sociāli ekonomisko, medicīnisko un rehabilitācijas un citus. Darba drošība uzņēmumā ir vadītāja, kā arī īpaši pilnvarotu personu atbildība par konkrētiem šā procesa aspektiem: ugunsdrošības inspektori, valsts uzraudzība, darba aizsardzības dienesta struktūra, arodbiedrības un citi.

Darba aizsardzības dienesta pienākumi

 • Darba ņēmēju nodrošināšanas organizācija atbilstoši darba kodeksa prasībām
  darba aizsardzība telekomunikāciju uzņēmumā
  par veselību un dzīvi.
 • Profilaktisko darbu veikšana, lai novērstu traumas darbavietā, arodslimības.
 • Darbs ar mērķi optimizēt darba apstākļus.
 • Drošības darbinieku konsultēšana. Regulāru instruktāžu rīkošana.
 • Pārbaužu un inspekciju veikšana saistībā ar darba drošību uzņēmumā.
 • Programmu izstrāde un īstenošana, lai uzlabotu darba apstākļus un to drošību.
 • Dalība koplīgumu izstrādē un parakstīšanā, kas attiecas uz darba apstākļu uzlabošanu un drošību.
 • Uzņēmuma darbinieku sūdzību un vēstuļu izskatīšana saistībā ar drošību un darba apstākļiem.
 • Nodrošināt nepieciešamās palīdzības sniegšanas kontroli un veikt iekšēju izmeklēšanu, ja rodas rūpnieciska trauma.

Likumdošanas bāze

Personas, kuru kompetence ietver aizsardzībudarbā uzņēmumā, ir jāievēro Krievijas Federācijas likumdošanas bāze un normatīvie akti attiecībā uz objektu. Tāpat kā vietējās tiesību normas, piemēram, koplīgumi un līgumi. Galvenais normatīvā avots, saskaņā ar kuru būtu jāorganizē darba aizsardzības uzņēmumā jebkāda veida, ir Federālais likums №181-FZ ot17 1999. gada jūlija.

Normatīvo prasību īpatnības dažādiem uzņēmumiem

Svarīgs aspekts šajā ražošanas attiecību jomā ir

darba drošība
konkrētas atšķirības tiesību aktos attiecībā uzcitas iestādes. Tātad, darba aizsardzība sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā uzņemas īpašas prasības par valsts sanitāro noteikumu ievērošanu attiecībā uz telpu izvietojumu un uzturēšanu, to ēku īpašībām, mikroklimatu, gaisa temperatūru, ražošanas procesu, telpu tīrīšanu, dezinfekciju un citiem daudzajiem smalkumiem. Vadītājs, kura pienākumos ietilpst darba aizsardzība telekomunikāciju uzņēmumā, ir pienākums gan uzņēmuma darbiniekiem, gan uzņēmuma klientiem nodrošināt drošu trokšņa līmeni telpās esošajās mašīnās, vibrācijas, apgaismojumu, nepieciešamās atveres iestādē (pastu, telegrāfu). Normatīvie akti regulē arī noslēpumus no drošas izņemšanas no korespondences pastkastēm uz pasta darbinieku morālo un psiholoģisko stāvokli.

Lasīt vairāk: