/ / Dāvana par nekustamo īpašumu

Dāvana par nekustamo īpašumu

Viņu dzīvē katrs cilvēks saņemdažādas dāvanas. Bet, lai saņemtu dāvanu kā dzīvokli vai māju, daudzu cilvēku sapņu skaits ir ierobežots. Šādi darījumi visbiežāk tiek veikti saistītajos lokos. Nekustamā īpašuma dāvinājums ir īpašnieka īpašumtiesību pāreja uz neatmaksājamu pabalstu citai personai. Dāvinājuma apdarei ir vairākas iezīmes salīdzinājumā ar pirkumu-pārdošanu:

- izrietošo īpašumu neattiecina uz sadalīšanu pēc tam, kad bijušie laulātie ir laulātie;

- pēc šāda īpašuma pārdošanas nodokļa maksāšana valstij ir obligāta, izņemot īpašuma valdīšanu ilgāk nekā trīs gadus; dāvinātājs par dāvanu reģistrāciju nesaņem ienākumus, tādēļ viņam nav jāmaksā nodoklis. Arī tie, kas ir apdāvināti, ir atbrīvoti no nodokļa, kas saņēmuši nekustamo īpašumu no tuviem radiniekiem.

dāvanu reģistrācija

Pirms dāvanu reģistrācijas sākšanas jums ir jāsaprot, kādi dokumenti ir nepieciešami un kā dokumenti tiek apstrādāti.

Ir vērts uzreiz ņemt vērā vienu punktu: saskaņā ar Krievijas Federācijas tiesību aktiem pastāv vairāki ierobežojumi, saskaņā ar kuriem donori un ziedotie var nebūt visi. Dažos gadījumos nav iespējams veikt dāvanu par nekustamo īpašumu. Bērni, kuri ir jaunāki par 14 gadiem, viņu likumiskie pārstāvji un nekompetentie pilsoņi nevar darboties kā donoriem. Iedzīvotāji, kuri strādā sociālās aizsardzības aģentūrās, medicīnas un izglītības iestāžu darbinieki, ierēdņi nevar darboties kā līgabieni, ja viņu klienti vai klientu radinieki darbojas kā donorāri.

mājas dekorēšana

Saskaņā ar likumu dažos gadījumos dāvinājuma atcelšana:

- pircēja atteikums no nekustamā īpašuma, kas saņemts saskaņā ar dāvanu līgumu;

- ja izdarītā darbība saistībā ar viņam nodoto īpašumu var izraisīt tā zaudējumus vai bojājumus;

- nelikumīga nodarījuma izdarītāja darbība, kas bieži vien ir noziedzīgi, pret donoru. Pēc ziedotāja nāves ziedotājs var tikt apstrīdēts tiesā un ir jāpārtrauc darījuma anulēšana mantiniekiem;

- dzīves līmeņa izmaiņas, kas pasliktinājušās vai donora veselības zudums ziedošanas rezultātā.

Atceļot dāvanu, rakstisks atteikums ir rakstīts no personas, kura atcēla darījumu. Neveiksme tiek reģistrēta attiecīgajās iestādēs.

dāvanu reģistrācija nekustamajam īpašumam

Starp abām pusēm (maksātāja un donoru)dāvanu reģistrācija mājai tiek veikta, sastādot dāvanu līgumu. Viņam ir jāreģistrējas FRS. Saskaņā ar likumu nav jāapstiprina līgums ar notāru, bet tas ir iespējams, ja tas ir vēlams. Tas ir ērti, jo, zaudējot dokumentus, jūs vienmēr varat saņemt kopiju. Visi nepieciešamie dokumenti un dāvanu līgums tiek iesniegti FRS.

Nepieciešamie ziedojumi nekustamajam īpašumam:

  • Dokumentācija, kas apliecina īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kas tiek nodota citai personai saskaņā ar dāvanu līgumu.
  • Izsniegts BTI dokumentā, sniedzot inventāra novērtējumu par māju (dzīvokli).
  • Informācija par iedzīvotājiem un reģistrēta dzīvojamās telpās.
  • Dokumenti, kas apliecina dotajam un donora identitāti.
  • Ja nodotās telpas ir vairāku personu īpašums, tad ir nepieciešams noslēgt vienošanos par uzticības akta reģistrāciju.
  • </ ul </ p>
Lasīt vairāk: